Deelname PMO verplicht

In principe is deelname aan een PMO vrijwillig. In een aantal gevallen is een PMO wel verplicht:

  • Als uw baan op de lijst staat van functies waarvoor een periodieke keuring verplicht is. Zo krijgen chemisch wassers bij het ministerie van Veiligheid en Justitie jaarlijks een keuring en schietinstructeurs om de 2 jaar.
  • Als u in contact bent of kort geleden bent geweest met iemand die een infectieziekte heeft waarvoor een meldingsplicht geldt;
  • Als een PMO volgt uit een wettelijke verplichting
  • Als u na uw 55e nachtdiensten blijft draaien. Nachtarbeid is niet toegestaan boven de 55 jaar, maar u kunt hiervoor ontheffing krijgen. De bedrijfsarts zal u vervolgens keuren en een ‘verklaring van geen bezwaar' afgeven. Deze is maximaal een jaar geldig. U kunt de verklaring via uw manager aanvragen.

Na het medisch onderzoek ontvangen zowel u als uw werkgever zo spoedig mogelijk het medisch advies. Als daaruit blijkt dat u niet of niet volledig geschikt bent voor uw werk, dan  mag u uw werk niet of niet meer volledig doen. Voor de doorbetaling van uw maandinkomen gelden dan de bepalingen van dit hoofdstuk.

Niet eens met advies?

Als u het niet eens bent met het medisch advies kunt u tijdens (en ook na uw dienstverband) een tweede onderzoek aanvragen bij de (medisch) deskundige of bedrijfsarts. Dit moet u binnen drie dagen na ontvangst van het medisch advies schriftelijk aanvragen.

Het tweede onderzoek vindt plaats binnen vier weken nadat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van uw aanvraag. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een commissie van drie geneeskundigen, die door uw werkgever wordt samengesteld. De (medisch) deskundige of bedrijfsarts die het medisch advies heeft gegeven waar u het niet mee eens bent, kan geen deel uitmaken van deze commissie. Als u dat wilt, kan uw eigen arts haar of zijn mening mondeling of schriftelijk aan de commissie geven. De commissie brengt een schriftelijk oordeel uit aan u, uw werkgever en uw eigen arts als die haar of zijn mening heeft gegeven.