Preventief medisch onderzoek (PMO)

Het preventief medisch onderzoek (PMO) - voorheen periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) - is gericht op het ontdekken van gezondheidsrisico's in relatie tot het werk, zodat zo nodig maatregelen genomen kunnen worden.

De basis voor een PMO volgt uit de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). In bijvoorbeeld een organisatie met voornamelijk kantoormedewerkers is het PMO gericht op gezondheidsrisico’s voor beeldschermwerk en psychosociale belasting.

Onderzoek

Het PMO is niet alleen gerelateerd aan de werkomgeving, maar ook gericht op de gezondheid van uzelf. Uw bloeddruk, cholesterolgehalte en bloedsuikerspiegel worden gemeten. Ook wordt gekeken of u overgewicht heeft. U krijgt advies om uw gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar reden voor is.

PMO verplicht?

Uw werkgever zorgt ervoor dat u een preventief medisch onderzoek (PMO) kunt ondergaan. Hij bepaalt, in overleg met de arbodienst en de ondernemingsraad, wanneer u of groepen medewerkers (bijvoorbeeld organisatieonderdeel of functiegroep) kunnen deelnemen aan een PMO. Deelname aan een PMO is vrijwillig. In sommige situaties moet u verplicht deelnemen.

Resultaten

Het resultaat van het onderzoek wordt door de arbodienst met u besproken. Afhankelijk van de grootte van de organisatie is het mogelijk om de informatie ook op groepsniveau (bijvoorbeeld per functie, afdeling of functie) te (laten) rapporteren. De gegevens zijn dan niet meer tot personen te herleiden.

Kosten onderzoek

Uw werkgever betaalt de kosten van het medisch onderzoek en van een eventueel tweede onderzoek. U heeft recht op vergoeding van eventuele reis- en verblijfskosten volgens aanspraken bij dienstreizen.

Aanvragen

Geldt voor u niet een vaste frequentie voor het PMO? Dan kunt u bij uw manager of personeelsadviseur een onderzoek aanvragen.

Wet- en regelgeving

CAO Rijk: Re-integratie
Wet op de medische keuringen