Vakbondsverlof - situatie per 01-01-2020

Als u lid, bestuurslid of afgevaardigde bent van een vakbond, kunt u betaald verlof krijgen voor vakbondsactiviteiten. Of u verlof krijgt, hangt af van de specifieke activiteit en uw rol daarin. Bovendien mag uw verlof geen problemen opleveren voor de  bedrijfsvoering.

Duur vakbondsverlof

Aan het aantal uren dat u vakbondsverlof kunt krijgen zit een limiet. In totaal kunt u jaarlijks maximaal 240 uur verlof krijgen. Bent u lid bent van een bestuur, sectie of hoogste ledenorgaan van uw vakbond? Dan geldt een maximum van 320 uur per jaar. Als u als bestuurder in dienst treedt bij een vakbond of bij een internationale organisatie van vakbonden, dan heeft u recht op maximaal twee jaar verlof.

Bent u als kaderlid betrokken bij een grote reorganisatie? Dan is het mogelijk om tijdelijke vrijstelling van uw werkzaamheden te krijgen.

Gevolgen vakbondsverlof

Tijdens het vakbondsverlof behoudt u uw maandinkomen en bouwt u vakantie-uren op. Dit geldt niet als u als bestuurder in dienst treedt bij een vakbond of bij een internationale organisatie van vakbonden. In dat geval wordt uw maandinkomen niet doorbetaald, omdat de vakbond u een inkomen betaalt.

Aanvragen

U vraagt het verlof aan bij uw manager. Het verlof kan alleen geweigerd worden als de bedrijfsvoering wordt verstoord door uw verlof.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Vakbondsverlof
Circulaire Tijdelijke regeling vrijstelling vakbondsfaciliteiten
Circulaire Personele aspecten bij reorganisatie (zie onderdeel 16)