Vakbondsverlof

Ben je lid, bestuurslid of afgevaardigde van een vakbond? Je kunt dan doorbetaald vakbondsverlof krijgen voor de volgende activiteiten:

  • vanaf 1 januari 2023: deelname aan de algemene ledenvergadering of daarmee vergelijkbare bijeenkomsten van uw vakbond: maximaal 8 uur per jaar
  • maximaal 48 uur per 2 jaar voor het volgen van een vakbondsgerelateerde cursus.
  • maximaal 208 uur per jaar voor bestuurlijke en vertegenwoordigende activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van je vakbond
  • als bestuurslid of als afgevaardigde van een vakbond: maximaal 120 uur per jaar voor het bijwonen van vergaderingen van in de statuten van uw vakbond genoemde onderdelen, vergaderingen van landelijke organisaties en internationale werknemersorganisaties waarbij uw vakbond is aangesloten, inclusief één vooroverleg per vergadering.

Duur vakbondsverlof

Aan het aantal uren dat je vakbondsverlof kunt krijgen, zit een limiet. In totaal kun je jaarlijks maximaal 240 uur verlof krijgen. Ben je lid van een bestuur, sectie of hoogste ledenorgaan van je vakbond? Dan geldt een maximum van 320 uur per jaar. Als je als bestuurder in dienst treedt bij een vakbond of bij een internationale organisatie van vakbonden, dan heb je recht op maximaal twee jaar verlof.

Ben je als kaderlid betrokken bij een grote reorganisatie? Dan is het mogelijk om tijdelijke vrijstelling van je werkzaamheden te krijgen.

Gevolgen vakbondsverlof

Tijdens het vakbondsverlof behoud je jemaandinkomen en bouw je vakantie-uren op. Dit geldt niet als je als bestuurder in dienst treedt bij een vakbond of bij een internationale organisatie van vakbonden. In dat geval word je maandinkomen niet doorbetaald, omdat de vakbond jou een inkomen betaalt.

Aanvragen

Je vraagt het verlof aan bij je manager. Het verlof kan alleen geweigerd worden als de bedrijfsvoering wordt verstoord door je verlof.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Vakbondsverlof
Circulaire Tijdelijke regeling vrijstelling vakbondsfaciliteiten
Circulaire Personele aspecten bij reorganisatie (zie onderdeel 16)