Calamiteitenverlof

Soms zijn er onvoorziene persoonlijke omstandigheden waardoor u direct vrij moet nemen. Uw kind wordt plotseling ziek, een direct familielid overlijdt of de waterleiding springt. In dat soort noodsituaties kunt u calamiteitenverlof opnemen.

Duur calamiteitenverlof

Hoe lang u calamiteitenverlof kunt opnemen is afhankelijk van de situatie. Het verlof is voor het regelen van een 1e tijdelijke oplossing in een noodsituatie. Het calamiteitenverlof duurt niet langer dan de calamiteit. Is de calamiteit voorbij? Er is bijvoorbeeld oppas geregeld voor de kinderen, de hoofdkraan is dichtgedraaid en/of de loodgieter is langs geweest? Dan is daarmee het verlof beƫindigd.

Later opnemen niet mogelijk

U kunt het verlof niet later opnemen of sparen. Stel dat uw waterleiding springt op uw vrije dag, dan kunt u hiervoor niet later alsnog verlof opnemen.

Ander kort verzuimverlof

 • U krijgt verlof als u moet voldoen aan een door wet of overheid opgelegde verplichting. Bijvoorbeeld als u wordt opgeroepen om bij een rechtszitting te verschijnen. U krijgt verlof om te gaan stemmen als het echt niet lukt om in uw eigen tijd of bij volmacht te stemmen of als u zich kandidaat stelt.
 • U krijgt verlof als uw partner gaat bevallen.
 • U krijgt verlof bij overlijden.
 • U krijgt verlof voor de noodzakelijke verzorging op de 1e ziektedag van personen die daarvoor van u afhankelijk zijn. Welke personen dat kunnen zijn, staat in het Overzicht zorgverlof.
 • U krijgt voor uzelf of voor personen die daarvoor van u afhankelijk zijn (welke personen dat kunnen zijn, staat in het Overzicht zorgverlof), verlof voor arts- of ziekenhuisbezoek als:
  • het om een spoedgeval gaat;
  • u dit niet buiten werktijd kunt plannen.

Doorbetaald verlof

Tijdens het calamiteitenverlof wordt uw maandinkomen doorbetaald.

Registreren

U meldt het calamiteitenverlof zo snel mogelijk bij uw manager. U geeft aan wat er aan de hand is en hoe lang u verwacht afwezig te zijn.

Uw manager kan u achteraf vragen aan te tonen dat het opnemen van calamiteitenverlof noodzakelijk was. Kunt u dit niet? Dan wordt het verlof in mindering gebracht op uw vakantie-uren.

Acute verzorging

U heeft ook recht op betaald calamiteitenverlof voor de noodzakelijke acute verzorging van bepaalde groepen personen, zoals naaste familie. Hierbij gelden dezelfde personen als bij zorgverlof.

Omstandigheden onder werktijd

 • U krijgt verlof om te gaan stemmen als het echt niet lukt om in uw eigen tijd of bij volmacht te stemmen.
 • U heeft ook recht op verlof als u zich bij verkiezingen als kandidaat beschikbaar stelt.
 • Moet u verschijnen op een rechtszitting? Dan heeft u recht op verlof.
 • U krijgt verlof als u naar de dokter of tandarts moet en dit kan alleen onder werktijd.
 • Als een direct familielid overlijdt, heeft u recht op calamiteitenverlof om de nodige zaken te regelen.

overlijden en uitvaart van uw partner, ouders en kinderen (ook aangehuwde-/schoon-/pleeg-/stief-)

ten minste 4 dagen

overlijden van uw broers, zussen, grootouders of kleinkinderen (ook stief-/schoon-/pleeg-/stief-)

ten minste 2 dagen, of

ten minste 4 dagen als u bent belast met de regeling van de uitvaart en/of de nalatenschap


Het calamiteitenverlof kan vervolgens overgaan in bijzonder verlof.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Verlof en de Wet Arbeid en Zorg
Wet Arbeid en zorg Artikel 4:1