Ongewenste omgangsvormen

Er is sprake van ‘ongewenste omgangsvormen’ als u wordt benaderd op een manier die niet hoort bij een gewone collegiale relatie. Denk aan: agressie, bedreiging, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. Ook roddelen, pesten en het verspreiden van geruchten zijn ongewenste omgangsvormen.

Wat ongewenst gedrag is, verschilt per persoon: wat de ene medewerker een grap vindt, kan voor een andere medewerker veel te ver gaan. Het integriteitsbeleid van uw werkgever is erop gericht om ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en beperken.

Meer over ongewenste omgangsvormen leest u in de arbocatalogus Rijk.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie bestaat uit:

  • ongewenste seksuele benaderingen;
  • verzoeken om seksuele gunsten;
  • ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard op het werk.

Het kan bijvoorbeeld gaan om handtastelijkheden of seksistische grappen en opmerkingen. Het hoeft dus niet altijd om lijfelijk contact te gaan. Door seksuele intimidatie worden vaak de werkprestaties van de medewerker aangetast en ontstaat er een intimiderende, onaangename of ronduit vijandige werkomgeving. Dit kan leiden tot stress bij de medewerker en zelfs tot ziekmeldingen.

Discriminatie

Discriminatie bestaat uit beledigende uitlatingen over:

  • ras
  • godsdienst
  • huidskleur
  • afkomst
  • nationale of etnische afstamming
  • geslacht
  • seksuele geaardheid

Ook indirecte uitlatingen kunnen discriminerend zijn. Dergelijk gedrag heeft vaak een negatieve invloed op de werkprestaties van de medewerker en op de werkomgeving. Zie ook het onderwerp Gelijke behandeling.

Pesten

In tegenstelling tot een onschuldige plagerij, is bij pesten sprake van bewust pijn doen of nadeel toebrengen. Voorbeeld: een werknemer verstopt gereedschap van zijn collega, waardoor deze de productienorm niet haalt. Cyberpesten en het plaatsen van (bewerkte) foto's of filmpjes op internet zijn nieuwe vormen van pesten. Pesten gebeurt vaak anoniem en in het geniep. Daardoor veroorzaakt dit ongewenste gedrag extra stress bij het slachtoffer. Iedereen kan slachtoffer worden van pesten.

Omgaan met ongewenste omgangsvormen

Wordt u geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen op uw werk? Spreek uw collega hier dan op aan en laat duidelijk blijken dat u er niet van gediend bent. Ook uw manager heeft een belangrijke rol bij het voorkomen en bestrijden van ongewenste omgangsvormen. U kunt een klacht bij hem indienen.

Mocht u dat niet prettig vinden, dan zijn er andere mogelijkheden om uw klacht te melden. Bijna elke overheidswerkgever heeft één of meer vertrouwenspersonen, bij wie u ongewenste omgangsvormen kunt melden. Ook hebben veel organisaties een klachtencommissie en een ombudspersoon waar u terecht kunt. Bedenk dat het indienen van een valse klacht ook ongewenst gedrag is. U maakt zich dan schuldig aan laster waarvoor u kunt worden vervolgd.