Vervullen van politieke functie - situatie per 01-01-2020

Als u wordt gekozen in de gemeenteraad of benoemd in een college van burgemeester en wethouders, dan kunt u verlof krijgen om dit naast uw werk te doen. Of u kunt tijdelijk van uw werkzaamheden worden ontheven.

Wordt u als ambtenaar lid van de Eerste of Tweede Kamer van het parlement of van het Europees Parlement? Dan wordt u vanaf dat moment tijdelijk ontheven van de waarneming van uw functie. Voor lidmaatschap van de Tweede Kamer en het Europees Parlement geldt dat u alleen voor uw benoeming in de eerste termijn uit uw functie kunt worden ontheven.

Politieke functie naast uw huidige functie

Verricht u uw politieke functie naast uw werk als ambtenaar? Dan maakt u met uw werkgever afspraken over uw werkzaamheden en het eventueel opnemen van politiek verlof. Als u voor de politieke functie een vaste vergoeding ontvangt, wordt een inhouding op uw maandinkomen toegepast over de uren dat u verlof heeft.

Uitsluitend politieke functie

Wanneer uw politieke functie niet te combineren is met uw huidige werk, kan dit een reden zijn voor ontslag. Het alternatief is dat u tijdelijk van uw werkzaamheden wordt ontheven. Gaat u minder verdienen in uw politieke functie? Dan ontvangt u een non-activiteitswedde. Dit bedrag is een aanvulling op uw inkomsten uit uw politieke functie tot aan de hoogte van uw oude maandinkomen.

Terugkeer oude functie

Ook maakt u met uw werkgever afspraken over de termijn van terugkeer in uw functie na het beƫindigen van het politieke ambt. Hierbij gaat uw werkgever uit van uw oude functie en niet van een functie die qua niveau overeenkomt met uw politieke functie. Als terugkeer naar de oude of een vergelijkbare functie niet mogelijk is, dan kunt u worden ontslagen.

Gevolgen pensioenopbouw

Ontheffing van uw taken voor het bekleden van een politieke functie kan gevolgen hebben voor uw pensioen.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Kortdurend en langdurend bijzonder verlof
Bugerlijk Wetboek artikel 7:643
Regels non-activiteitswedde rijksambtenaren lid van de Staten-Generaal of het Europees Parlement
Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
Taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges
Rechtspositiebesluit gedeputeerden
Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden
Rechtspositiebesluit wethouders
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
Rechtspositie politieke ambtsdragers