Stimuleringspremie ruilen voor een VWNW-verlofperiode

Bent u VWNW-kandidaat en kiest u voor een stimuleringspremie? Dan kunt u deze gebruiken voor het financieren van een VWNW-verlofperiode. Deze keuze heeft u niet als in het personeelsreglement van uw organisatie deze keuzemogelijkheid is uitgesloten.

Bij deze ruilmogelijkheid kunt u uw stimuleringspremie geheel of gedeeltelijk ruilen voor een VWNW-verlofperiode. Tijdens dit verlof ontvangt u geen maandinkomen, maar een maandelijkse uitkering. Aansluitend aan het verlof gaat u met ontslag.

Duur van uw VWNW-verlofperiode

De duur van uw VWNW-verlofperiode wordt berekend door (een deel van) de stimuleringspremie of het voor verlof in te zetten deel daarvan te delen door het maandsalaris dat is gebruikt voor het berekenen van de stimuleringspremie. De uitkomst daarvan is een periode die naar boven of beneden wordt afgerond op hele maanden.

U kunt ook langer verlof nemen. Dit is maximaal twee maal de berekende duur. U zet dan de volledige stimuleringspremie in. De maandelijkse uitkering wordt dan lager dan het maandsalaris dat is gebruikt voor het berekenen van de stimuleringspremie. Ook kan het verlof verkort worden tot minimaal drie maanden. De maandelijkse uitkering wordt dan hoger dan het maandsalaris dat is gebruikt voor het berekenen van de stimuleringspremie. Uw verlof eindigt in ieder geval de dag voordat u uw AOW-leeftijd bereikt.

Voorbeeld:
Uw stimuleringspremie bedraagt 10.650,00 euro. U wilt uw stimuleringspremie volledig ruilen voor een periode van VWNW-verlof. Het maandsalaris dat is gebruikt voor het berekenen van de stimuleringspremie is 3.000,00 euro. De duur van het verlof is dan 10.650/3.000 = 3,55 of naar boven afgerond 4 maanden. De bruto uitkering per maand is dan 10.650,--/4 = 2.662,50 euro.

  • Stel dat u dit verlof van 4 maanden zou willen uitbreiden tot maximaal de dubbele duur. De verlofperiode is dan 2 x 4 maanden = 8 maanden. De uitkering per maand is dan 10.650,-- / 8 = 1.331,25 euro
  • Stel dat u dit verlof van 4 maanden zou willen verkorten tot de minimale duur van 3 maanden. De uitkering per maand is dan 10.650,-- / 3 = 3.550,00 euro.
     

Een gedeelte uitgekeerd tijdens uw periode van VWNW-verlof en een gedeelte bij ontslag

Tijdens uw verlof ontvangt u maandelijks een uitkering uit de berekende stimuleringspremie. De hoogte van de maandelijkse uitkering is afhankelijk van het bedrag van uw stimuleringspremie dat ingezet wordt voor het verlof. Zet u niet uw volledige stimuleringspremie in, dan wordt het restant daarvan bij ontslag bruto aan u uitgekeerd. Zet u uw stimuleringspremie gedeeltelijk in, dan kunt u uw verlof niet verlengen.

Voorbeeld:
U heeft recht op een stimuleringspremie van 8 maandsalarissen à 3.000,00 euro = 24.000,00 euro. U wilt daarvan de helft laten uitkeren en 3 maanden verlof nemen. De bruto uitkering per maand bedraagt dan  4.000,00 euro en bij ontslag wordt
12.000,00 euro bruto in één keer uitbetaald.

Tijdens uw periode van VWNW-verlof

U kunt tijdens uw bijzonder verlof geen gebruikmaken van de fiscaal vriendelijke IKB-doelen. Ook kunt u geen verlof opnemen of gebruikmaken van PAS.

Naast de uitkering uit uw stimuleringspremie ontvangt u geen toelagen of vergoedingen.

Vakantie-uren en IKB

U bouwt tijdens uw bijzonder verlof geen vakantie-uren, IKB-budget en IKB-uren meer op. De reserveringen die u al had opgebouwd voordat u met verlof bent gegaan, komen uiterlijk bij uw ontslag tot uitbetaling.

Pensioenpremies

Tijdens uw verlof worden maandelijks de gebruikelijke pensioenpremies betaald aan het ABP. Het werknemersdeel van de premies wordt ingehouden op de maandelijkse uitkering, maar berekend op basis van uw pensioengevend inkomen van vóór het verlof.

Jubileumuitkering

Uw verlof geldt niet als diensttijd voor een jubileum, u komt dus niet toe aan uw jubileum tijdens het verlof. Evenmin komt u in aanmerking voor een gedeeltelijke jubileumuitkering. U heeft immers door de keuze voor een stimuleringspremie van deze VWNW-voorziening afgezien.

Overlijden tijdens uw periode van VWNW-verlof

Bij overlijden wordt de maandelijkse uitkering betaald tot en met de overlijdensdatum. De overgebleven stimuleringspremie, die nog tijdens het verlof of daarna tot uitkering zou komen, wordt uitbetaald aan de nabestaanden of andere rechthebbenden.