Geschillen en klachten

De geschillencommissie brengt bij geschillen en klachten over het VWNW-beleid advies uit.

Geschillencommissie

De geschillencommissie behandelt verschillen van mening over de volgende VWNW-kwesties:

  • de inhoud van het VWNW-advies;
  • de faciliteiten in het VWNW-plan;
  • het verlengen van een periode van zes maanden VWNW-begeleiding;
  • (een klacht over) de wijze waarop de werkgever de VWNW-begeleiding uitvoert;
  • een redelijke termijn voor de werknemer om na outsourcing te wennen aan de nieuwe situatie
  • een te sluiten overeenkomst of de beslissing die de werkgever in de afrondende fase wil nemen.

Uw werkgever kan meningsverschillen over deze onderwerpen ook voorleggen aan de geschillencommissie.