Aflopende vergoeding extra reistijd

Heeft u als van werk naar werk (VWNW) kandidaat een andere functie aanvaard en moet u hierdoor langer naar uw werk reizen? Dan komt u in aanmerking voor een tijdelijke compensatie van uw extra reistijd. Deze voorziening heet ‘aflopende vergoeding extra reistijd’.

Compensatie extra reistijd

U heeft recht op een compensatie van uw extra reistijd als uw reistijd met meer dan 15 minuten per enkele reis toeneemt. De eerste 2 jaren wordt u 100% gecompenseerd voor de extra reistijd boven die 15 minuten. In de 3 jaren daarna wordt u gecompenseerd voor achtereenvolgens 75%, 50% en 25% van die extra reistijd.

Berekening extra reistijd

De reistijd (per enkele reis) in uw nieuwe situatie wordt vergeleken met de reistijd in uw oude situatie. Er wordt uitgegaan van de minste reistijd per traject voor het vervoermiddel dat u heeft gebruikt en gaat gebruiken. Uw compensatie per enkele reis is de uitkomst van deze vergelijking verminderd met 15 minuten.
Op jaarbasis wordt bij de berekening uitgegaan van het aantal reisdagen per week, gedeeld door 5, vermenigvuldigd met 214 reisdagen per jaar en afgerond op twee decimalen.
Voorbeeld:
Uw reistijd wordt in de nieuwe situatie per enkele reis 50 minuten langer dan voorheen. Per enkele reis wordt 50 - 15 = 35 minuten van deze extra reistijd gecompenseerd (70 minuten per dag). U reist 4 dagen per week. In de eerste 2 jaar bedraagt de tijdsvergoeding op jaarbasis 100% * 4/5 * 214* 35 * 2 = 11984/60 = 199,73 uur.
Let op! Voor het berekenen van de verschillende reistijden wordt de ANWB-routeplanner gebruikt. Deze maakt een vergelijking van de reistijd met verschillende vervoersmiddelen mogelijk.

Wijze van compensatie

Er zijn 3 manieren om de extra reistijd te compenseren:

  • vermindering van werktijd
  • in compensatie-uren
  • in geld

Binnen de sector Rijk
Blijft u binnen de sector Rijk werken? Dan wordt de extra reistijd (die als werktijd wordt aangemerkt) in mindering gebracht op uw nieuwe dagelijkse werktijd. Het is ook mogelijk dat die tijd wordt bijgeschreven als compensatie-uren. Alleen als uw werkgever u uit bedrijfsmatige overwegingen deze mogelijkheid biedt, kunt u geld in plaats van extra reistijd krijgen. Bij afwezigheden langer dan 6 weken wordt het recht (tijd of geld) herberekend.

Buiten de sector Rijk
Bij een functie buiten de sector Rijk wordt het volledige recht op de aflopende toelage eenmalig uitbetaald. De eenmalige uitbetaling van de aflopende toelage bij reorganisatie, vergoeding extra reistijd en tegemoetkoming extra reiskosten mogen niet meer bedragen dan 89.000 euro. Is uw jaarsalaris plus IKB-budget hoger dan 89.000 euro? Dan is uw jaarsalaris plus IKB-budget het maximum.

Andere werklocatie

Krijgt u als VWNW-kandidaat een aflopende vergoeding extra reistijd en verandert uw werklocatie binnen 2 jaar na oorspronkelijke verplaatsing opnieuw? Dan wordt de reistijd van het nieuwe werklocatie vergeleken met de reistijd bij het oorspronkelijke werklocatie. Is uw werklocatie 15 minuten of meer dan 15 minuten verder dan uw oorspronkelijke werkadres? Dan begint ook de looptijd, waarover de vergoeding wordt afgebouwd, opnieuw.

Uw werklocatie wijzigt op uw eigen initiatief
Wijzigt uw werklocatie binnen 2 jaar op uw initiatief opnieuw? Dan wordt de extra reistijd opnieuw berekend. Bij kortere reistijd wordt de vergoeding naar rato aangepast. Bij een langere reistijd blijft de vergoeding ongewijzigd.
 

Later ontstaan van de aflopende vergoeding

Had u nog geen aflopende vergoeding extra reistijd maar neemt uw reistijd door de nieuwe verplaatsing met meer dan 15 minuten toe ten opzichte van de oorspronkelijke werklocatie? Dan heeft u recht op een aflopende vergoeding voor extra reistijd.