Adviescolleges en commissies

Adviescolleges en commissies adviseren de regering, bijvoorbeeld over wetten en regels of over het te voeren beleid.

Heb ik recht op een vergoeding?

Ben je lid van een adviescollege of commissie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van je werkgever. In het overzicht hieronder kun je zien in welke gevallen je een vergoeding krijgt.

Je krijgt een financiële vergoeding als je:

 • Lid of voorzitter bent van een adviescollege of commissie;
 • Secretaris of adjunct-secretaris bent van een commissie;
 • Deelneemt aan werkzaamheden van een adviescollege of een commissie.

Je krijgt geen vergoeding als:

 • Je deelname in de commissie of het adviescollege hoort bij je functie als rijksambtenaar en je zitting hebt vanwege je expertise.
 • Je werkt bij een organisatie die groepen of personen vertegenwoordigt van wie de belangen het werk van de commissie raken.
  Bijvoorbeeld als je bestuurder bent van een vakcentrale en deelneemt aan een adviescollege.
 • Je al op een andere wijze wordt beloond voor je advies- of commissiewerk.

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van de vergoeding blijkt uit de vastgestelde rechtspositie zoals die naar voren komt in het instellingsbesluit van het adviescollege of de commissie en/of uit het benoemingsbesluit.

Er kan een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen worden toegekend (ook wel vacatiegeld genoemd) of een vaste vergoeding.

Vergoeding per vergadering

 • De vergoeding is maximaal 3% van het maximum van salarisschaal 18. Dit betekent dat de maximale vergoeding € 326,10 bedraagt per 1 april 2023 en € 331 per 1 januari 2024.
 • Een voorzitter kan een hogere vergoeding per vergadering krijgen. Dit is maximaal 130% van de hoogte van de bovengenoemde vergoeding per vergadering. Dit is € 423,93 per 1 april 2023 en € 430,30 per 1 januari 2024.
 • Als je in meer adviescolleges of commissies zit en je hebt op dezelfde dag voor beide colleges of commissies vergaderingen, dan krijgt je per college of commissie 1 keer een vergoeding.

Vaste vergoeding

Je krijgt een vaste vergoeding per maand als door de gemiddelde omvang van de werkzaamheden min of meer sprake is van een vaste deeltaak. Je hebt in dat geval geen recht meer op een vergoeding per vergadering.

De vergoeding wordt vastgesteld door deze te koppelen aan (het maximumbedrag van) een bepaalde salarisschaal en de toepasselijke arbeidsduurfactor.

Voor alle vergoedingen geldt dat deze naar verhouding niet hoger mogen zijn dan het ministersalaris.

Heb ik ook recht op een reis- en verblijfkostenvergoeding?

Heb je reis- en/of verblijfkosten gemaakt voor je advies- of commissiewerk? Dan kun je hiervoor een vergoeding krijgen. Hierbij gelden dezelfde regels als voor de vergoeding bij een binnenlandse dienstreis.

Zie ook

Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
Kaderwet adviescolleges