Schade, aansprakelijkheid en boetes - situatie per 01-01-2020

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet er alles aan doen om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Als werknemer bent u verantwoordelijk dat u uw werk zorgvuldig doet.

Werkt u met bijzonder gereedschap of in gevaarlijke omstandigheden? Dan moet uw werkgever aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen. De werkgever zorgt voor goede instructies en, als het nodig is, voor beschermende kleding. Van u als werknemer wordt het volgende verwacht:

  • U leeft de veiligheidsinstructies na;
  • U gebruikt de aan u verstrekte middelen op de juiste manier.

Onstaat er ondanks de voorschriften schade?  Wie is dan verantwoordelijk en wie vergoedt de schade?

Wet- & regelgeving en cao

Verhaalswet ongevallen ambtenaren (VOA)
Circulaire: Verkeersboetes, 2008
CAO Rijk: Gebruik dienstauto
CAO Rijk: Vergoeding schade en zorgkosten
Burgerlijk Wetboek, Boek 6, artikel 170
Burgerlijk Wetboek, Boek 7, artikel 611
Burgerlijk Wetboek, Boek 7, artikel 658
Burgerlijk Wetboek, Boek 7, artikel 661