Aanvulling inkomen na accepteren andere functie

Bent u arbeidsongeschikt door ziekte en heeft u een andere passende functie met een lager inkomen geaccepteerd? Dan heeft u recht op een aanvullende uitkering.

Als die herplaatsing lukt voordat u 2 jaar arbeidsongeschikt bent geweest door ziekte, dan krijgt u over het tijdvak dat aan die 2 jaar ontbreekt een aanvullende uitkering op uw nieuwe, lagere maandinkomen.

De aanvullende uitkering is gelijk aan het verschil tussen:
 

  • a) uw nieuwe maandinkomen
  • b) uw oude maandinkomen

Bent u arbeidsongeschikt geraakt door een beroepsincident, dienstongeval of beroepsziekte,  en bedraagt uw arbeidsongeschiktheid ten minste 35%? Dan heeft u nadat u 2 jaar arbeidsongeschikt bent geweest recht op een aanvullende uitkering.

Uw inkomen als u wordt herplaatst in een (andere) passende functie en UWV heeft bepaald dat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Bent u na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk? En heeft UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent? Dan zorgt uw werkgever voor herplaatsing in een passende functie.
Dit zal dat meestal een functie zijn waarvoor een lager maandinkomen geldt. U krijgt in dat geval gedurende een periode van maximaal 5 jaar een aanvullende uitkering op uw nieuwe, lagere maandinkomen.
Die aanvullende uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen:

  1. uw nieuwe maandinkomen, met uitzondering van de (toekomstige) salarisverhogingen in uw nieuwe salarisschaal en;
  2. uw oude maandinkomen.

Is uw arbeidsongeschiktheid het gevolg van een beroepsincident, dienstongeval of beroepsziekte? Dan heeft u in deze situatie ook na afloop van de periode van 5 jaar aanspraak op de aanvullende uitkering.