Wat verandert er in mijn salaris in 2021?

Bent u rijksambtenaar? Dan verandert per 1 januari 2021 uw salaris. Dit jaar hebben vooral de nieuwe belastingtarieven en de verhoging van de pensioenpremie invloed op uw nettosalaris. In dit nieuwsbericht leest u wat deze wijzigingen zijn.

Nieuwe belastingtarieven

De belastingtarieven voor de loonheffing op uw salaris (inclusief vakantie-uitkering en andere incidentele beloningen) zijn aangepast. Vanaf 2021 geldt een belastingtarief van 37,10% bij een jaarinkomen tot 68.508,00 euro. Vanaf 68.508,00 euro geldt een tarief van 49,50%.

Maximale arbeidskorting en heffingskorting vastgesteld

In 2021 is de maximale algemene heffingskorting 2.837,00 euro. De maximale arbeidskorting is 4.205,00 euro.

Verhoging van de pensioenpremie

Het ABP heeft de pensioenpremie en franchises verhoogd. Het maximumsalaris waarover pensioen wordt opgebouwd is ook verhoogd. In het document ‘Berekeningsgegevens per 1 januari 2021’ vindt u meer informatie hierover.

Gevolgen voor uw salaris

De gevolgen van de wijzigingen ziet u op uw loonstrook. U kunt ook een salarissimulatie maken in het P-Direktportaal.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de pagina’s:

Berekeningsgegevens loonheffing en pensioenpremies per 1 januari 2021

Voorbeeld salarisstrook 2021 met toelichting

Salarisstrook en jaaropgave

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2021

Proefberekening maken van uw salaris (simulatie salarisberekening)

Betaaldata 2021

Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en ons YouTube-kanaal!