Bijsluiter januari 2021 berekeningsgegevens loonheffing en pensioenpremies per 1 januari

Zoals gebruikelijk wijzigen veel berekeningsgegevens met ingang van een nieuw kalenderjaar. Hieronder vindt u de gegevens voor 2021.