Geen vakantiegeld in mei 2020 maar wel extra inkomen

Met de invoering van het IKB in januari 2020 zijn de vakantie- en eindejaarsuitkering komen te vervallen. Tot 31 december 2019 werd er nog vakantie- en eindejaarsuitkering gereserveerd.

Vakantiegeld IKB

Dit gereserveerde geld ontvangt u in mei 2020. Hierdoor valt uw jaarinkomen dit jaar eenmalig hoger uit. Dit kan gevolgen hebben als u inkomensafhankelijke toeslagen of een uitkering ontvangt. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de CAO Rijk en gelden Rijksbreed.

IKB-aanvraag uiterlijk 11 mei 2020

U ontvangt dit jaar geen vakantiegeld. In mei kunt u natuurlijk wel een deel van uw IKB-budget laten uitbetalen. Dit kunt u doen door uiterlijk 11 mei 2020 een aanvraag in te dienen in het P-Direktportaal. Het bedrag wordt dan uitgekeerd met de salarisbetaling van mei.

Uw vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering zijn opgenomen in het IKB-budget. De vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering ontvangt u niet meer in mei en december, deze maken deel uit van het budget dat u maandelijks beschikbaar krijgt. U kunt zelf kiezen wanneer u dit budget wilt ontvangen. Wilt u in mei 2020 IKB-budget ontvangen omdat u voorheen in mei vakantiegeld ontving? Dan moet u nu zelf in actie komen. Doet u nu niets? Dan ontvangt u in mei 2020 alleen de reserveringen van de vakantie- en eindejaarsuitkering die u in 2019 hebt opgebouwd. 

Welk geld kunt in mei 2020 verwachten bovenop uw inkomen?

Het gaat om zeven maanden vakantie-uitkering (juni 2019 tot en met december 2019) en één maand eindejaarsuitkering (december 2019). Dit geld ontvangt u bovenop uw inkomen in 2020. Uw jaarinkomen is daarom eenmalig hoger. Er is voor gekozen de reserveringen in mei 2020 uit te betalen, omdat u gewend was in die maand uw vakantie-uitkering te ontvangen.

Wat betekent dit voor u?

Doordat het jaarinkomen hoger is, kan dit gevolgen hebben voor uw toeslagen of uitkering. Als u de toeslagen voor het jaar 2020 al heeft aangevraagd, kunt u een hoger inkomen doorgeven aan de Belastingdienst. Ook is het mogelijk om uw jaarinkomen te verlagen door bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen.

Voor meer informatie over toeslagen kunt u terecht op Belastingdienst.nl. Voor meer informatie over uw uitkering kunt u terecht op Uwv.nl.

Hoe koop ik extra verlofuren?

In het P-Direktportaal kunt u extra verlofuren kopen.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

In het P-Direktportaal kunt u aangeven hoe u uw IKB wilt inzetten en een aanvraag indienen.

Wat als u nu geen IKB-aanvraag doet?

U bouwt elke maand IKB-budget op. Als u geen aanvraag doet om het IKB uit te laten keren, dan wordt het opgebouwde bedrag automatisch aan u uitgekeerd in december 2020. U heeft daardoor wel een hoger jaarinkomen. Houd hier rekening mee. Aan het einde van het jaar is het niet meer mogelijk om bijvoorbeeld verlofuren voor datzelfde jaar te kopen.

  • U ontvangt mogelijk te veel toeslagen en moet deze terugbetalen. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst.
  • Het hogere jaarinkomen kan mogelijk invloed hebben op uw uitkering. Neem hiervoor contact op met het UWV. 
  • Elke maand kunt u een IKB-aanvraag indienen voor de 10e. Dan wordt het bedrag diezelfde maand nog uitgekeerd.

Meer informatie

Heeft u aanvullende vragen of komt u er met de informatie op P-Direkt.nl en het rijksportaal personeel niet uit? Neem dan contact op met het contactcenter van P-Direkt via contactcenter@p-direkt.nl of 088-0200 800.

De reactietijd van het contactcenter kan momenteel wel langer zijn dan u van ons gewend bent. Het contactcenter van P-Direkt werkt alleen vanuit onze beveiligde kantoorpanden. Vanwege de coronamaatregelen is er momenteel geen volledige bezetting.

Bekijk ook alle informatie over IKB op een rij.


Volg ons ook op LinkedIn en Twitter!