P-Direkt, RBO en RSO maken zich met intentieverklaring sterk voor gezonde roosters

Maandag 24 september zetten de Directeur Ambtenaar en Organisatie, de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), P-Direkt, de Rijks Beveiligings Organisatie (RBO) en de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) gezamenlijk hun handtekening onder een intentieverklaring. Met deze ondertekening is een volgende stap gezet in de ontwikkeling en invoering van een nieuw Rijksbreed roostersysteem dat zorgt voor duidelijkheid, eenduidigheid en meer invloed van de medewerkers op het eigen rooster.

Ondertekening van de intentieverklaring rijksbreed roostersysteem door RBO RSO en P-Direkt op 24 september 2018

vlnr. Jelle Bluemink (DGOO, directie A&O), Edgar Heijmans (P-Direkt), Nicolet Dukker (RSO) en Marlene van Straalen (RBO). Niet aanwezig, wel getekend: Lex Leoné (UBR)

Behoefte aan een eigentijds en generiek roostersysteem

Bij ongeveer 35 organisaties binnen de sector Rijk wordt gewerkt met roosterdiensten. In praktijk bleken deze organisaties de bestaande regelgeving op sommige vlakken verschillend te interpreteren en uit te voeren. De behoefte aan een nieuw en uniform kader voor het roosterproces ontstond. In de CAO zijn afspraken gemaakt en de afgelopen periode is en wordt nog intensief onderhandeld met de bonden over de verdere uitwerking van de nieuwe kaders.

Gezond roosteren

Als werkgever zet het Rijk zich in voor duurzame inzetbaarheid en gezonde arbeidsomstandigheden van haar personeel. Om hieraan bij te dragen heeft de Centrale Opdrachtgever (directeur DGOO/AO) aan P-Direkt gevraagd alle voorbereidingen te treffen om een roostersysteem te ontwikkelen, welke de in de CAO gemaakte en nog te maken afspraken ondersteunt. Naast een duidelijke en eenvoudig toepasbare regelgeving zijn de uitgangspunten:

  • een gelijke beloning bij gelijke situaties;
  • meer invloed van medewerkers op hun eigen werk-privébalans;
  • gezonde roosters, waarbij capaciteitsvraag en beschikbare bezetting op elkaar zijn afgestemd.

Intentieverklaring

Na een periode van een diepgaande verkenning en voorbereidingen is het nu tijd voor de volgende stap. RBO en RSO hebben aangegeven als eerste gebruik te willen maken van het nieuwe roostersysteem dat recht doet aan de gemaakte CAO afspraken. Dit besluit markeren we met het tekenen van een intentieverklaring. Hierin spreken de Directeur Ambtenaar en Organisatie, UBR, P-Direkt, RBO en RSO de intentie uit om vervolgstappen te zetten in het samen realiseren van een roostersysteem met ondersteuning van gelijke beloning en een verbeterde werk/privébalans.