Gebruikersmiddag P-Direkt 2018 druk bezocht

Afgelopen donderdag hebben we onze 2e gebruikersmiddag georganiseerd. Het was erg leuk om te zien dat er ook buiten Den Haag veel animo is om ons beter te leren kennen.

Dat is ook niet gek, natuurlijk, als je bedenkt dat veel rijksambtenaren niet op een ministerie, maar buiten de torens in Den Haag werken.  Er zijn meer dan 200 mensen bij ons langs geweest!

Webpagina gebruikersmiddag

Voor iedereen die de presentaties nog een keer in eigen tijd wil bekijken, hebben we een tijdelijke webpagina ingericht. Op deze webpagina vindt u de presentaties van de gebruikersmiddag en meer informatie over de onderwerpen uit de stands. De webpagina blijft opvraagbaar tot en met 31 juli 2018.

Wensboom

De middag stond in het teken van groei. In dit kader hadden we een wensboom neergezet op de informatiemarkt. Veel collega's hebben de moeite genomen hun wens met betrekking tot de dienstverlening van P-Direkt in de wensboom te hangen. Dit heeft nuttige informatie opgeleverd. Veel wensen hadden te maken met optimalisering van het P-Direktportaal. Maar ook zijn er wensen binnengekomen met betrekking tot de communicatie en bijvoorbeeld de samenwerking met andere SSO's binnen het Rijk.

Enkele voorbeelden van wensen:

  • Er wordt gevraagd om een rechtstreekse contactpersoon bij lastige casussen. Dit sluit aan op onze werkwijze van skillsturing in het contactcenter, waarbij we vragen rechtstreeks doorzetten naar de collegá die hierin gespecialiseerd is. Zo wordt een vraag over IKAP doorgezet naar de IKAP-specialist.  
  • Er wordt gehoopt op een goede voorbereiding op 2020, het jaar dat de Wnra hopelijk in werking treedt. Ook op dit onderwerp zijn de voorbereidingen al in volle gang.
  • Er werd gevraagd om ook een keer in Amsterdam een gebruikersmiddag te organiseren. Goed om te horen dat het concept 'gebruikersmiddag' positief wordt ontvangen!

Mijn P-Direkt, zo geregeld!