Nieuwe rechtspositie voor ambtenaren - informatiepagina beschikbaar

Werkt u bij de Rijksoverheid? Dan gaat voor u de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren gelden (Wnra). Onder Informatie Rijkspersoneel is een pagina ingericht met meer informatie over deze wet.

Rechten en regels

Met de wet verandert de rechtspositie van ambtenaren. Voor de meeste ambtenaren gaat dan het private arbeidsrecht gelden in plaats van het publieke. De planning is gericht op inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2020.

Weinig tot geen gevolgen in de praktijk

Voor de dagelijkse praktijk zal de nieuwe wet voor ambtenaren niet veel gevolgen hebben. Materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en vakantiedagen worden door de wet niet gewijzigd. Wat bijvoorbeeld wel verandert is dat ambtenaren bij indiensttreding in het vervolg een arbeidscontract afsluiten. Nu ontvangen zij nog een eenzijdig aanstellingsbesluit.

Meer informatie?

Volg ons ook op LinkedIn!