Mantelzorg

U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Hoe zorgt u bij mantelzorg voor een goed evenwicht tussen zorg, werk en privé?

Aantal mantelzorgers neemt toe

Nederland telt 2,6 miljoen mantelzorgers. Circa 71% in de leeftijdsgroep tot 65 jaar combineert dit met een betaalde baan. Dit betekent dat 1 op de 8 werknemers ook mantelzorger is. Dit aantal neemt toe door onder andere de vergrijzing en omdat steeds meer mensen thuis blijven wonen. Gemiddeld besteden mantelzorgers naast hun baan 15 uur per week aan mantelzorgtaken.

Combineren werk en mantelzorg

Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan. Door over uw situatie te praten, zorgt u dat uw managers en collega’s weten wat er speelt. Vaak lukt het dan beter om een goede balans tussen zorg, werk en privé te vinden. Managers spelen een actieve rol om samen met u afspraken te maken over een goede combinatie van arbeid en zorg. Managers en medewerkers kunnen bovendien zorgen voor een open cultuur, waarin het veilig en vertrouwd voelt om over de privésituatie te praten. Daarnaast zijn er verschillende personen binnen uw organisatie en diverse externe instanties waarbij u terecht kunt voor hulp bij mantelzorg.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

De Rijksoverheid vindt mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid van belang. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid maakt het mogelijk dat medewerkers in combinatie met hun reguliere werk de zorgtaken voor naasten kunnen verrichten. Aandacht, begrip en ruimte voor (maatwerk)oplossingen dragen bij aan de werk-privé balans van de werkende mantelzorger.

Wet arbeid en zorg
Wet maatschappelijke ondersteuning