RSI of KANS

RSI staat voor Repetitive Strain Injury. RSI is de ‘oude’ benaming. CANS (Complaints Arm Neck Shoulder) of KANS (Klachten Arm Nek Schouder) is de ‘moderne’ benaming voor hetzelfde klachtenbeeld. De term ‘RSI’ is algemeen bekend en blijft daarom in gebruik.

RSI is een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voorkomen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers. De klachten worden vaak veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beiden. Verder kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of het in stand houden van RSI.

Oorzaak RSI

De volgende factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van RSI:

 • persoonlijkheid: hoog streefniveau, alles op tijd af willen maken, moeilijk taken uit handen kunnen geven;
 • aard van het werk: werk waarbij langdurig repeterende bewegingen worden gemaakt;
 • taken/taakverdeling: te weinig afwisseling in taken;
 • werkdruk: weinig of geen tijd voor pauze, psychische druk waardoor een krampachtige houding kan ontstaan;
 • werkduur: langer dan 4 á 6 uur repeterend werk verrichten;
 • werkplek: de werkplek is niet goed ingericht;
 • conditie: medewerkers met een goede conditie kunnen meer hebben qua belasting;
 • regelmogelijkheden.

RSI-test

Wanneer u vermoedt dat u RSI-klachten heeft, doe dan de volgende test:

 • heeft u een doof/koud gevoel in uw handen?
 • heeft u last van hoofdpijn?
 • heeft u last van pijn in de handen, armen, schouders en bovenrug?
 • ervaart u stress?
 • heeft u last van tintelingen in de handen?
 • werkt u per dag meer dan 6 uur (op het werk en thuis) achter een PC?
 • bent u perfectionistisch van aard?
 • is er voldoende afwisseling in uw werk en neemt u regelmatig (na iedere twee uur tien minuten) een pauze?
 • werkt u 40 uur of meer per week?
 • heeft u last van krachtverlies in de schouders, armen en/of handen?

Hoe meer vragen u met ja heeft beantwoord des te groter is de kans dat u last heeft van RSI.

RSI voorkomen

U kunt zelf ook dingen doen om RSI-klachten te voorkomen:

 • zorg voor een goede werkplek en werkhouding: voor meer informatie zie de Arbocatalogus Rijk;
 • beperk herhaalde bewegingen: RSI ontstaat door herhaalde bewegingen. Beperk deze bewegingen. Dit kunt u doen door verschillende werkzaamheden af te wisselen en regelmatig pauzes in te lassen.
 • voorkom stress en zorg goed voor uzelf.

Klachten blijven of verergeren

Als klachten aanhouden of verergeren, ondanks een goede inrichting van de werkplek, raadpleeg dan uw bedrijfsarts. U kunt ook een onderzoek laten uitvoeren door een medisch ergonoom.

Bewust omgaan met uw werk en werkplek voorkomt gezondheidsklachten. Iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. UBR | Bedrijfszorg heeft verschillende (digitale) middelen, onderzoeken en trainingen die daarbij kunnen helpen.

Wet- & regelgeving en cao

Arbeidsomstandighedenwet