Pensioenpremieverhaal bij lang verlof

Tijdens een periode van bijzonder verlof gaat de pensioenopbouw bij ABP gewoon door. Uw werkgever betaalt daarom ook tijdens dit verlof de pensioenpremie aan ABP. Deze premie wordt geheel of gedeeltelijk bij u in rekening gebracht.

Pensioenpremieverhaal

Het bij u in rekening brengen van pensioenpremie wordt ‘pensioenpremieverhaal’ genoemd. U vindt het bedrag op uw salarisstrook onder ‘Te verr. Pensioenpremie’.

Verrekenen of overmaken

Bij deeltijdverlof verrekent uw werkgever de premie met uw salaris. Bij volledig verlof vraagt uw werkgever u de premie over te maken.

Hoogte pensioenpremieverhaal

Heeft u verlof in voor een periode van langer dan 2 weken in persoonlijk belang? Dan kan uw werkgever u de gehele pensioenpremie in rekening brengen. Heeft u verlof in algemeen belang of in persoonlijk belang voor niet langer dan 2 weken? Dan zal het premieverhaal in veel gevallen worden beperkt tot het bedrag dat u zonder verlof zou moeten betalen.

Werken bij een andere werkgever

Werkt u tijdens uw verlof bij een andere werkgever en bouwt u daar pensioen op? Dan gelden er specifieke regels.

Politieke functie en pensioenopbouw

Politieke functie en pensioenopbouw
Als u een politieke functie heeft kan dit gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw.

Bijzonder verlof zonder en met doorbetaling maandinkomen

Als uw werkgever u verlof zonder doorbetaling maandinkomen heeft gegeven, krijgt u geen salaris en eventuele toelagen. De pensioenopbouw gaat volledig door.

Wet- & regelgeving en cao

Circulaire: Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie
Circulaire: Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk, 1996
Verhaalsregeling pensioenpremies sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur