De Staat der Nederlanden

Uw werkgever is de Staat der Nederlanden. Tot de Staat der Nederlanden behoren alle ministeries, de gerechten, de Hoge Colleges van Staat en de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) zonder eigen rechtspersoonlijkheid.

Wie behoren tot de Staat der Nederlanden?

Tot de Staat der Nederlanden als werkgever, met wie u op basis van de CAO Rijk een arbeidsovereenkomst kunt sluiten, behoren:

 • alle ministeries (met uitzondering van het ministerie van Defensie);

 • de Hoge Colleges van Staat (Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman);

 • de Hoge Raad van Adel;

 • het Kabinet van de Koning;

 • de Kanselarij der Nederlandse Orden;

 • het secretariaat van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

 • de Raad voor de Rechtspraak; de gerechten (rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven).

Zbo's zonder rechtspersoonlijkheid

 • Autoriteit Consument en Markt;

 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming;

 • Centrale Commissie Dierproeven

 • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek;

 • College gerechtelijk deskundigen;

 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen;

 • College van toezicht collectieve beheersorganisaties;

 • College voor de Rechten van de Mens;

 • College voor Toetsen en Examens;

 • Commissie Eindtermen Accountantsopleiding;

 • Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven;

 • Grondkamer Noord;

 • Grondkamer Noordwest;

 • Grondkamer Oost;

 • Grondkamer Zuid;

 • Grondkamer Zuidwest;

 • Huis voor klokkenluiders;

 • Huurcommissie;

 • Kamer voor de Binnenvisserij;

 • Kiesraad;

 • Nederlandse Emissieautoriteit;

 • Raad voor plantenrassen