Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken

Bent het niet eens met een beslissing? Heeft u een klacht over de gang van zaken op de werkvloer? Of heeft u een verschil van mening over uw arbeidsvoorwaarden? Dan kunt u terecht bij het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA). Ook uw manager kan ondersteuning van het RABA vragen. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om samen het RABA te raadplegen.

Heeft u een verschil van mening of conflict op het werk? Ga dan het gesprek aan met degene met wie u van mening verschilt of waarvan u vindt dat die u niet correct heeft behandeld. Leg de kwestie voor en probeer er samen uit te komen. Lukt dit niet of heeft u vragen over hoe u het beste kunt handelen, neem dan contact op met het RABA.

Onafhankelijk

Het RABA is onafhankelijk en heeft de volgende functies:

  • informatie geven over diverse mogelijkheden om met een verschil van mening om te gaan;
  • op uw verzoek, of dat van uw manager, bepalen wat de aard van het meningsverschil is, en te adviseren over mogelijke vervolgstappen;
  • op een gezamenlijk verzoek van u en uw manager, bemiddelen bij het oplossen van het meningsverschil.

De medewerkers van het RABA zijn deskundig om verschillen van mening te analyseren en te helpen oplossen. Zij zullen luisteren naar uw verhaal en dat van uw manager en vervolgens advies geven over de beste aanpak. Het opvolgen van het advies van het RABA is niet verplicht.
 

Doorverwijzen

Een gesprek is niet altijd de oplossing bij een verschil van mening. Als het verschil van mening gaat over de uitleg van de cao, dan kan het RABA dat voorleggen aan de interpretatiecommissie. Het advies van het RABA kan ook een doorverwijzing zijn. U kunt door het RABA ook worden doorverwezen naar de geschillencommissie als dit helpt om uw conflict op te lossen.
 

Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA)

Neem contact op via contactformulier van het RABA.

RABA telefoonnummer: 06 – 31 622 633