Verzelfstandiging, privatisering en uitbesteding

Wordt uw organisatie verzelfstandigd, geprivatiseerd of worden uw werkzaamheden uitbesteed? Dit wordt ook wel 'outsourcing' genoemd. Hierbij gelden speciale regels en voorzieningen omdat wettelijk is bepaald dat u meestal meegaat naar de nieuwe organisatie.

Sociaal plan

Bij verzelfstandiging of privatisering of bij uitbesteding van werkzaamheden aan een organisatie buiten de rijksoverheid, wordt eerst een sociaal plan afgesproken met de vakbonden om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Meestal bevat het sociaal plan een lijst waaruit blijkt met welke functies in de nieuwe organisatie de oude functies vergelijkbaar zijn. De ambtenaren op deze functies zijn functievolgers.

Meegaan met functie

U gaat mee met het werk en volgt uw functie als deze vergelijkbaar is met een functie in de nieuwe organisatie. U bent dan geen rijksambtenaar meer.

Terugkeergarantie

Bent u overgegaan naar de nieuwe organisatie en kunt u niet wennen aan de nieuwe situatie? Dan heeft u de eerste twaalf maanden recht om terug te keren naar uw voormalige organisatie. U probeert eerst zes maanden te wennen aan de nieuwe situatie, tenzij het niet redelijk is dat van u te verwachten. Als u over de redelijkheid daarvan een meningsverschil heeft, kunt u dat voorleggen aan de geschillencommissie.

Als het niet lukt om te wennen aan de nieuwe situatie en u gebruikmaakt van uw recht om terug te keren, dan sluit u een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uw voormalige werkgever voor een periode van twaalf maanden. Het doel is om in die periode ander werk in een vast dienstverband voor u te realiseren. Tijdens dit dienstverband heeft u dezelfde rechten en plichten als een verplichte VWNW-kandidaat.