Vergoeding pensioenopbouw

Accepteert u als verplichte van werk naar werk (VWNW) kandidaat een functie bij een werkgever die niet bij het ABP is aangesloten? En verliest u hierdoor uw voorwaardelijke pensioenrechten? Dan heeft u recht op een vergoeding. Deze vergoeding is het bedrag dat nodig is om uw recht op voorwaardelijk pensioen te compenseren.

Daarnaast kan uw werkgever u een aanvullende vergoeding geven voor uw toekomstige pensioenopbouw bij uw nieuwe werkgever. Deze aanvullende vergoeding kan uw werkgever u ook geven als u vrijwillige VWNW-kandidaat bent.

De vergoeding wordt pas 2 jaar na ontslag gestort, omdat uw ABP-rechten op voorwaardelijke pensioenrechten kunnen herleven als u terugkeert bij een bij het ABP aangesloten werkgever.
De vergoeding wordt niet gestort als uw voorwaardelijke pensioenrechten zijn herleeft en ook niet als u in de periode van twee jaar werkloos bent geworden en de aanvulling op de WW-uitkering heeft aangevraagd.

Inzicht in pensioensituatie
Wilt u meer informatie over uw pensioensituatie bij aanvaarding van een functie buiten de sector Rijk? U of uw werkgever kunnen deze informatie opvragen bij het Kennispunt Financiële Rechtspositie van UBR | Personeel.