Begeleiding na niet-passende functie of ontslag

Heeft u als van werk naar werk (VWNW) kandidaat een nieuwe functie geaccepteerd, maar komt uw werkgever tot de conclusie dat die functie voor u toch niet passend is? Dan heeft u onder voorwaarden recht op een nieuw begeleidingstraject.

Niet passende functie

Gaat het om een voor u nieuwe functie binnen de sector Rijk? Dan heeft u recht op begeleiding naar een andere functie als uw nieuwe werkgever binnen 6 maanden na plaatsing vindt dat de functie niet passend is. Er start dan een nieuw traject van VWNW-begeleiding. Wel wordt de duur van het oude traject in mindering gebracht op de periode van uw nieuwe traject.

Terugkeer naar oude werkgever
Uw vorige werkgever is verantwoordelijk voor de nieuwe periode van VWNW-begeleiding. Deze moet door uw nieuwe werkgever tijdig op de hoogte worden gesteld als het vermoeden bestaat dat de functie niet passend is. U keert voor het nieuwe VWNW-traject terug bij uw oude werkgever.
 

Ontslag buiten sector Rijk

Heeft u een functie voor onbepaalde tijd buiten de sector Rijk geaccepteerd en wordt u bij uw nieuwe werkgever buiten uw schuld of toedoen ontslagen? Dan kunt u de eerste 12 maanden nadat u in uw nieuwe functie bent begonnen nog recht hebben op ondersteuning van uw voormalige werkgever bij het vinden van ander werk, mits u in uw oude functie ook een vast dienstverband had. Uw laatste werkgever binnen de sector Rijk is verantwoordelijk voor de nieuwe periode van VWNW-begeleiding.

Ook wanneer u een tijdelijke functie buiten de sector Rijk accepteert en hieruit wordt ontslagen, kunt u recht hebben op deze ondersteuning van uw voormalige werkgever bij het vinden van ander werk. Dit kan echter alleen als er bij aanvang een reëel uitzicht was op een vast dienstverband. Het maakt dan niet uit of u binnen een termijn van 12 maanden ontslagen wordt. U moet wel aannemelijk maken dat u buiten uw schuld bent ontslagen.

Let op! Uw oude werkgever ondersteunt u, maar u treedt niet opnieuw in dienst bij uw oude werkgever. Er is geen terugkeergarantie.