Werken aan uw optimale inzetbaarheid

Als u werkt aan uw ontwikkeling of aan de slag wilt met uw loopbaan dan bent u bezig met uw inzetbaarheid in uw huidige of nieuwe werk. Uw optimale inzetbaarheid is het vermogen om uw eigen loopbaan te sturen en uzelf te blijven ontwikkelen.

Dit wordt ook wel employability genoemd. Het is hierbij nodig om stil te staan bij uw talenten en deze te ontwikkelen op een manier die bij uw ambities past.

De regie pakken op uw eigen ontwikkeling, en het kunnen sturen in uw optimale inzetbaarheid levert winst op voor zowel uzelf als voor uw werkgever. Voor u heeft optimale inzetbaarheid alles te maken met een aantrekkelijke loopbaan, voor nu en in de toekomst. Voor uw werkgever betekent dit bijvoorbeeld betere resultaten, kwaliteit en continuïteit.

Uw optimale inzetbaarheid wordt bepaald door uw inzetbaarheidsgedrag. Inzetbaarheidsgedrag bestaat uit twee vormen van gedrag: één op het gebied van leren en ontwikkelen en de ander specifiek rondom de loopbaan. U kunt uw inzetbaarheid zelf beïnvloeden door met deze twee componenten aan de slag te gaan.

  • Leren & ontwikkelen: de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, houding en gedrag die u nodig heeft om uw huidige baan te houden of een nieuwe baan te vinden. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke, persoonsgerichte als organisatiegerichte ontwikkeling.
  • Loopbaan: het ondernemen van loopbaanacties, zoals het bijhouden van uw curriculum vitae, onderhouden van een netwerk van waardevolle contacten, actief werken aan profilering en het benutten van kansen.