Formatieplaats - situatie per 01-01-2020

Iedere overheidsorganisatie legt vast welke functies en hoeveel functies de organisatie kent. Dit wordt de formatie genoemd.

Omvang overheid

Aan de hand van de formatie wordt de (beoogde) omvang van de overheid bijgehouden. De rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelsomvang kan worden uitgedrukt is FTE (fulltime equivalent). Eén FTE is een volledige werkweek van 36 uur. Een functie van 0,5 FTE bijvoorbeeld is een functie van 0,5 x 36 = 18 uur per week.

Voorbeeld
De formatie van een organisatie bevat functie X met 3 formatieplaatsen. In dat geval kan de functie worden vervuld voor een totale arbeidsduur van 3 x 36 = 108 uur per week. Dat kunnen 3 personen zijn met een voltijd arbeidsovereenkomst, of meer dan 3 als in deeltijd wordt gewerkt.

Feitelijke bezetting

De vastgelegde formatie kan afwijken van de feitelijke bezetting van de organisatie. De bezetting kan (nog) hoger zijn dan de formatie, bijvoorbeeld door een taakstelling of organisatieverandering. Is een medewerker wel in dienst, maar niet geplaatst op een beschikbare functie? Dan is de medewerker ‘bovenformatief’.

De bezetting kan ook lager zijn dan de formatie als er een aantal niet-vervulde vacatures is.

Wet- & regelgeving en cao

Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011