Verhuizing

Verhuis je voor je werk? Lees hieronder of je recht hebt op een verhuiskostenvergoeding en/of verhuisverlof.

Vergoeding voor verhuiskosten

Verhuis je omdat je werkgever dat wil, of omdat je door het VWNW-beleid een werklocatie in een andere gemeente hebt gekregen? Dan heb je recht op vergoeding van je verhuiskosten, als je nieuwe werk op meer dan 50 km van je oude huis en minder dan 25 km van je nieuwe huis ligt.

De volgende kosten vallen onder de verhuiskostenvergoeding:

Transportkosten

Het vervoer van je inboedel kun je op 3 manieren vergoed krijgen:

  • Je verhuist met een verhuisbedrijf. Je ontvangt dan 75% van de kosten van je verhuizing tot maximaal € 3.500.
  • Je verhuist zelf en huurt een verhuiswagen of busje. De vergoeding is voor maximaal 2 dagen huur van een verhuiswagen of transportbus en de brandstofkosten.
  • Je verhuist zelf met bijvoorbeeld je eigen auto. Voor maximaal 2 ritten naar de nieuwe woning krijg je € 0,21 per kilometer.

Je werkgever kan beslissingen om je een hogere vergoeding voor het transport van je inboedel te geven als je persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Dubbele woonlasten

Moet je door je verhuizing tijdelijk 2 woningen aanhouden? Je werkgever geeft je een vergoeding voor tijdelijke dubbele woonlasten die je niet kan vermijden. De vergoeding is maximaal € 600 per maand voor een periode van maximaal 4 maanden.

Vergoeding voor inrichtingskosten

Je kunt een vergoeding krijgen voor de kosten van het inrichten van je nieuwe woning. Denk aan de aanschaf van gordijnen of vloerbedekking, of een schilderbeurt in de nieuwe woning.

De vergoeding hiervoor is 3,25% van je jaarsalaris voor elke woon- en slaapkamer van je oude woning. Het maximum is 13% van je jaarsalaris of maximaal € 7.750.

De verhuiskostenvergoeding regelen

Aanvragen

Bespreek vooraf met je manager of je recht hebt op een verhuiskostenvergoeding en of je een voorschot kunt krijgen. Maak daarna een belafspraak via P-Direktportaal > Financiën en salaris > Verhuiskosten.

Na de belafspraak maakt O&P Rijk | P-Direkt het verhuiskostenformulier op en stuurt dit naar je manager ter goedkeuring.

Declareren

Pas eerst zelf je adresgegevens aan via P-Direktportaal > Personeelskaart en personeelsdossier > Persoons- en contactgegevens.

Zodra je standplaats en je woonadres zijn veranderd, declareer je de verhuiskostenvergoeding waar je recht op hebt.

Heb je een voorschot op de verhuiskostenvergoeding gekregen? Dan verrekent O&P Rijk | P-Direkt dit voorschot met je uiteindelijke declaratie.

Verhuiskostenregeling terugbetalen

Ga je binnen 2 jaar na het ontvangen van een vergoeding uit dienst bij de sector Rijk? Dan moet je de verhuiskostenvergoeding terugbetalen. Je werkgever kan oordelen dat terugbetaling in jouw situatie niet nodig is.

Verhuiskostenvergoeding en belastingen

De verhuiskostenvergoeding is belastingvrij als:

  • je verhuist binnen 2 jaar na je overplaatsing of indiensttreding, en
  • je vóór de verhuizing verder dan 25 km van je werk woonde, en
  • de woon-werkafstand door de verhuizing met minstens 60% afneemt.

Verlof rond je verhuizing

Moet je van je werkgever verhuizen? Voor het zoeken van een nieuwe woning krijg je maximaal 4 dagen extra verlof.

Bespreek vooraf met je manager wanneer je dit verlof opneemt. Je manager mag je verlof alleen afwijzen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als de bedrijfsvoering erdoor in de problemen komt.

Je krijgt je maandinkomen tijdens je extra verlofdagen doorbetaald. Er zijn geen gevolgen voor je vakantie-uren of IKB-uren.

Let op! Ben je al vrij of werk je niet, bijvoorbeeld door ziekte? Dan kun je deze extra verlofuren niet later alsnog opnemen.

Zie ook

CAO Rijk: Verhuiskostenvergoeding