Aflopende toelage onregelmatige dienst

Werk je door omstandigheden niet meer in onregelmatige dienst? Of ga je minder onregelmatige diensten draaien? Dan kan je inkomen dalen door het wegvallen of verminderen van de toelage onregelmatige dienst. Onder bepaalde voorwaarden heb je dan recht op een aflopende toelage onregelmatige dienst (aflopende TOD).

Voorwaarden aflopende TOD

Je ontvangt de aflopende TOD onder de volgende voorwaarden:

  • Je hebt de toelage voor onregelmatige dienst minimaal 2 jaar ontvangen zonder onderbreking of met een onderbreking van maximaal 12 maanden.
  • De vermindering van de toelage is blijvend. Jouw werkgever beoordeelt of dit het geval is.
  • De vermindering van de toelage is niet het gevolg van een verplaatsing naar een andere werklocatie die jouw werkgever je als straf heeft opgelegd.
  • Het bedrag van de vermindering van de toelage is minimaal 3% van je salaris. Hierbij tellen ook bepaalde vaste toelagen mee die je ontving voor de vermindering en daarna ook blijft ontvangen.

Berekenen aflopende TOD

Je aflopende TOD wordt berekend op basis van het gemiddelde bedrag dat je maandelijks aan TOD ontving tijdens de 12 maanden voordat de toelage werd verminderd of beëindigd. Hier wordt het bedrag dat je per maand aan toelage onregelmatige dienst ontvangt vanaf getrokken. Dit verschil is de berekeningsbasis voor de aflopende TOD.

Duur en hoogte aflopende TOD

De duur van de aflopende TOD is gelijk aan een kwart van de periode dat je de hogere toelage onregelmatige dienst hebt ontvangen en duurt maximaal 3 jaar.

De uitkeringsperiode wordt verdeeld in 3 gelijke tijdvakken. In deze tijdvakken krijg je achtereenvolgens 75%, 50% en 25% van de berekeningsbasis voor de aflopende TOD.

Als de tijdvakken niet precies door 3 gedeeld kunnen worden, rekenen we ten gunste van jou als werknemer. Heb je bijvoorbeeld recht op 22 maanden aflopende TOD? Dan ontvang je 8 maanden 75%, 7 maanden 50% en 7 maanden 25% van de berekeningsbasis.

Geen recht op aflopende TOD

Heb je een toelage onregelmatige dienst 55+ en vermindert jouw arbeidsduur? Dan heb je geen recht op een aflopende TOD. Je hebt in die situatie ook geen recht op een aflopende toelage bij reorganisatie.