Hoogte jubileumuitkering

De hoogte van je jubileumuitkering is afhankelijk van meerdere factoren, zoals je diensttijd, maandinkomen en arbeidsduur in de 5 voorafgaande jaren. Deze factoren bepalen samen de ‘berekeningsgrondslag’ voor je jubileumuitkering.

Bestaat (een deel van) je maandinkomen uit variabele toelagen? Dan wordt per 1 januari 2024 uitgegaan van het gemiddelde maandelijkse bedrag aan toelagen over de laatste 12 kalendermaanden vóór je jubileumdatum.

Voor het 12,5-jarig jubileum en doorgaans voor het 50-jarig jubileum, is de jubileumuitkering belast. Dit geldt niet voor het 25- en 40-jarig jubileum. Om de berekeningsgrondslag te verduidelijken, volgt hierna een voorbeeld.

Voorbeeld

Je viert dit jaar je 40-jarig jubileum. Van de laatste 5 jaar heb je 3 jaar bij de sector Rijk gewerkt. De eerste 2 jaar daarvan was je arbeidsduur 36 uur per week met een salaris van € 3.000, het laatste jaar werkte je 18 uur per week met een salaris van € 1.500 (18/36 x € 3.000). Je gewogen gemiddelde arbeidsduurfactor is dus (36 + 36 + 18 = 90/3 =) 30 uur per week.

De berekeningsgrondslag van je jubileumuitkering volgens dit voorbeeld is:

30/36 x € 3.000 

€ 2.500

+ 16,37% van € 2.500 (IKB-budget)

€ 409,25

 Totaal

€ 2.909,25

Van dit bedrag is volgens de fiscale voorschriften en door je huidige arbeidsduur 18/30 x € 2.905,25 = € 1.745,55 onbelast. Dit betekent dat het verschil tussen € 2.909,25 en € 1.745,55 = € 1.163,70 belast wordt uitgekeerd. Het bedrag van de berekeningsgrondslag kan nog worden verhoogd met eventuele toelagen (vermeerderd met de daarbij behorende vakantie-uitkering).

Let op! Volgens de fiscale voorschriften mag het nettobedrag van je jubileumuitkering bij 25 of 40 dienstjaren niet meer dan 100% van het salaris op de dag van het jubileum zijn. In het voorbeeld dus € 1.500. Het verschil tussen € 2.909,25 en € 1.745,55 (= € 1.163,70) is dus belast.

Krijg je op de dag van je jubileum door ziekte, ouderschapsverlof, PAS-deelname of demotie niet je volledige maandinkomen uitbetaald? Dan heeft dit geen gevolgen voor de berekeningsgrondslag voor je jubileumuitkering. In deze situaties wijzigt je arbeidsduur namelijk niet.

Jubileumuitkering

  • Bij een 12,5-jarig jubileum bedraagt de gratificatie 25% van de berekeningsgrondslag (afgerond op een veelvoud van € 2,50). Volgens het voorbeeld hierboven ontvang je dus 25% van € 2.909,25 = € 727,31. Dit bedrag wordt afgerond op € 727,50.
  • Bij een 25-jarig jubileum bedraagt de gratificatie 70% van de berekeningsgrondslag (afgerond op een veelvoud van € 2,50). Volgens het voorbeeld hierboven ontvang je dus 70% van € 2.909,25 = € 2.036,48. Dit bedrag wordt afgerond op € 2.037,50.
  • Bij een 40- of 50-jarig jubileum bedraagt de gratificatie 100% van de berekeningsgrondslag (afgerond op een veelvoud van € 2,50). Volgens het voorbeeld hierboven ontvang je dus € 2.909,25. Dit bedrag wordt afgerond op € 2.930.

Gedeeltelijke jubileumuitkering

De gedeeltelijke jubileumuitkering bedraagt een evenredig deel van de volledige jubileumuitkering, die je binnen 5 jaar zou ontvangen. Heb je bijvoorbeeld op de ontslagdatum 38 dienstjaren? Dan is de gedeeltelijke jubileumuitkering 38/40 van de jubileumuitkering bij 40 dienstjaren.

Je hebt recht op een gedeeltelijke jubileumuitkering als je voldoet aan deze 3 voorwaarden:

  • je hebt een diensttijd van minimaal 10 jaar;
  • je bent (gedeeltelijk) ontslagen vanwege een reorganisatie of arbeidsongeschiktheid door ziekte;
  • je zou binnen 5 jaar na de ontslagdatum in aanmerking zijn gekomen voor een jubileumuitkering.

Het recht op een gedeeltelijke jubileumuitkering is ook een van de voorzieningen in het Van werk naar werk beleid.

Gedeeltelijk ontslag wegens ziekte

Word je voor een deel van je arbeidsduur ontslagen door ziekte en voldoe je aan de voorwaarden voor een gedeeltelijke jubileumuitkering? Dan zal de deze uitsluitend worden berekend over het gedeelte waarvoor je bent ontslagen. De uren waarvoor je geen ontslag hebt gekregen, tellen volledig mee bij de berekening van een eventuele toekomstige jubileumuitkering.

Voorbeeld

Na 36 dienstjaren ben je door ziekte ontslagen voor 18 uur per week. Je verdiende op dat moment € 3.200. Je krijgt dan een bruto jubileumuitkering van 36/40 van € 1.600 = € 1.440.

Je blijft dus voor 18 uur per week werkzaam. Na 4 jaar heb je dan recht op een netto jubileumuitkering van € 1.600 bij het bereiken van je 40-jarige jubileum.

Gedeeltelijke jubileumuitkering bij reorganisatieontslag

Heb je bij een reorganisatieontslag een gedeeltelijke jubileumuitkering ontvangen en ben je daarna opnieuw in dienst getreden bij een werkgever in de sector Rijk? Dan wordt deze gedeeltelijke jubileumuitkering in mindering gebracht op een eventuele toekomstige jubileumuitkering.

De hoogte van het te verrekenen bedrag hangt af van de omvang van je huidige contract. Als je fulltime werkt, wordt het volledige bedrag van uw gedeeltelijke jubileumuitkering in mindering gebracht op je totale jubileumuitkering. Dat kan betekenen dat je niets overhoudt. Als je door reorganisatie uit een fulltime baan bent ontslagen en daarna voor 50% gaat werken, wordt de helft van het bedrag van je gedeeltelijke jubileumuitkering verrekend.

Voorbeeld

Na 36 dienstjaren ben je door een reorganisatie ontslagen. Je verdiende op dat moment € 3.200. Je krijgt dan een gedeeltelijke jubileumuitkering van 36/40 van € 3.200 = € 2.880.

Na 2 jaar kom je opnieuw in dienst bij de sector Rijk, in een andere functie voor 18 uur per week (50%). Na 4 jaar heb je dan recht op € 1.600 bij het bereiken van je 40-jarige jubileum. Hier moet je echter de helft van je gedeeltelijke jubileumuitkering aftrekken: 50% x € 2.880 = € 1.440. Je jubileumuitkering bedraagt dan € 1.600 - € 1.440 = € 160.

Combinatie met vergelijkbare beloningen

Heb je voor je dienstvervulling bij de overheid al een vergelijkbare uitkering gekregen? Dan heb je geen recht op een jubileumuitkering.