Jubileumuitkering - situatie per 01-01-2020

Bent u 12,5, 25, 40 of 50 jaar in dienst bij de overheid? Dan viert u uw jubileum en krijgt u een extra beloning van uw werkgever: de jubileumuitkering.

Let op!: De faciliteiten voor het ambtsjubileum gaan NIET via P-Direkt. Deze regelt u via uw eigen ministerie.

Uw diensttijd bestaat uit:

  • de tijd die u vanaf 1 juli 2014 werkzaam bent en waarbij u verplicht ABP-pensioen opbouwt bij een verplicht bij het ABP aangesloten organisatie;
  • de tijd vóór 1 juli 2014 waarbij u in Nederlandse overheidsdienst heeft gewerkt. Ook als u daarbij geen ABP-pensioen heeft opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat u in het verleden dienstverbanden heeft gehad van ten hoogste 6 maanden.

Gedeeltelijke jubileumuitkering

Als u (gedeeltelijk) wordt ontslagen, krijgt u in sommige gevallen een gedeeltelijke jubileumuitkering. U heeft recht op een gedeeltelijke jubileumuitkering als u voldoet aan deze 3 voorwaarden:

  • U heeft een diensttijd van minimaal 10 jaar.
  • U zou binnen 5 jaar na de ontslagdatum in aanmerking zijn gekomen voor een jubileumuitkering.
  • U bent (gedeeltelijk) ontslagen vanwege een reorganisatie of arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Het recht op een gedeeltelijke jubileumuitkering is ook een van de voorzieningen in het Van werk naar werk beleid.

Berekening jubileumuitkering

De hoogte van uw jubileumuitkering hangt af van:

  • uw diensttijd;
  • uw maandinkomen;
  • uw arbeidsduur in de 5 voorafgaande jaren.

U bouwt geen pensioen op over uw jubileumuitkering. Er worden dus ook geen pensioenpremies ingehouden. In bepaalde gevallen zal uw werkgever wel loonheffing inhouden.
 

Arbeidsverleden registreren

U kunt uw arbeidsverleden registreren via het P-Direktportaal. Deze registratie is van belang voor het bepalen van de datum van uw jubileum. Het registratieformulier vindt u via het P-Direktportaal > Loopbaan en ontwikkeling > Arbeidsverleden. Daarnaast kunt u uw arbeidsverleden ook inzien via mijnabp.nl.

Wilt u direct uw arbeidsverleden bekijken of registreren? Ga dan naar het P-Direktportaal via de knop ‘Direct aanvragen’ aan de rechterkant van deze pagina.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Jubileumuitkering
Regeling gratificatie bij ambtsjubileum Rijk 2014