Dienstauto

Je werkgever kan aan jou een dienstauto in gebruik geven. Jij moet dan zorgen voor een duidelijke ritten- en kilometeradministratie per kalenderjaar. Hoe je dat doet, bepaal je met je werkgever.

Een dienstauto is bedoeld voor zakelijk gebruik. Je mag je dienstauto ook gebruiken voor privéritten, maar alleen als je daarvoor schriftelijk toestemming hebt van je werkgever.

Zakelijk gebruik van dienstauto

Je dienstauto komt in de plaats van een vergoeding voor je reiskosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen.

Gebruik je je dienstauto niet privé, dan kun je bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik’ aanvragen. Daarmee voorkom je bijtelling.

Privégebruik van dienstauto

Gebruik je je dienstauto ook privé? Dan betaal je daarvoor aan je werkgever. Je hebt namelijk een voordeel dat iemand zonder ‘auto van de zaak’ niet heeft. Afspraken hierover en betalingen regel je met je manager of je hr-ondersteuner.

Je betaalt voor privégebruik

 • Altijd: vast bedrag per kilometer
  Je ritten- en kilometeradministratie moet laten zien hoeveel kilometers je privé rijdt met je dienstauto. Hoe je deze kilometers bijhoudt, bepaal je met je werkgever. Voor elke privékilometer betaal je aan je werkgever een vaste kilometervergoeding van € 0,22.
  Je werkgever houdt maandelijks op je maandinkomen een bedrag in voor het aantal privékilometers dat je waarschijnlijk rijdt. Je werkgever verrekent dit achteraf met de werkelijke kilometers.
  Bij minder dan 500 privékilometers kun je bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik’ aanvragen. Daarmee voorkom je bijtelling.
 • Boven 500 privékilometers per jaar: ook bijtelling
  Rijd je meer dan 500 privékilometers in een kalenderjaar? Dan betaal je ook loonheffing over het privégebruik van een dienstauto. Hiervoor telt P-Direkt een bedrag bij je belastbare inkomen op: dit is je bijtelling. Op de website van de Belastingdienst kun je zien hoe hoog je bijtelling is.
  Het bedrag aan werkelijke privékilometers dat je aan je werkgever betaalt, gaat af van je bijtelling.

Andere kosten van privégebruik

Je betaalt zelf ook andere kosten die te maken hebben met het privégebruik van je dienstauto. Bijvoorbeeld:

 • aanpassingen aan de dienstauto (behalve als die nodig zijn om je functie goed te kunnen uitoefenen);
 • parkeer-, veer- en tolgeld;
 • kosten voor het schoonmaken van de dienstauto;
 • boetes, bekeuringen, en schade die de werkgever lijdt en die jou te verwijten valt (deze kosten betaal je ook zelf bij zakelijk gebruik).

Zie ook