Vakantie-uitkering

Sinds 1 januari 2020 ontvangt u uw vakantie-uitkering (8% van uw bruto jaarsalaris) over uw salaris niet meer apart in mei, maar maakt deze deel uit van het IKB-budget dat u maandelijks beschikbaar krijgt.

Met het IKB-budget kunt u keuzes maken over uitbetaling die passen bij uw persoonlijke wensen en doelen.

Let op! Uw vakantie-uitkering over uw toelagen, wordt gelijk met uw toelagen uitbetaald.

Vakantiegeld en toelagen
De directe afrekening vakantie-uitkering geldt voor toelagen genoemd in de cao. Dat geldt voor zowel incidentele toelage als de vaste toelage zoals:

  • Vast toelage onregelmatige dienst
  • Incidentele toelage Toelage Onregelmatige Dienst (TOD)
  • Bereikbaarheid en beschikbaarheidstoelage, etc.