Vangnetregeling

Als u door ziekte niet kunt werken, dan betaalt uw werkgever uw bezoldiging door. In sommige situaties kan uw werkgever een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV. Dan geldt de Ziektewet als ‘vangnet’.

De vangnetregeling kan de loonkosten van uw werkgever grotendeels compenseren. Uw werkgever krijgt de Ziektewet-uitkering voor u als u:

  • ziek bent door zwangerschap en/of bevalling en geen zwangerschaps- en/of bevallingsverlof geniet;    
  • ziek bent door orgaandonatie;
  • gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en ziek bent geworden binnen 5 jaar nadat u in dienst bent gekomen;
  • ziek was op uw ontslagdatum en ziek blijft na uw ontslagdatum;
    of als u ziek wordt binnen 4 weken na uw ontslagdatum.