Bijlage webanalyse 2018

Tussen 1 juni en 1 september 2018 hebben we een enquête uitgezet op www.p-direkt.nl. In deze periode hebben 242 bezoekers de enquête ingevuld.