Aanstelling in algemene dienst van het rijk

Een van de onderdelen van het sectorenpakket rijk 1992 is de uitbreiding van de aanstelling in algemene dienst van het rijk tot alle rijksambtenaren van hoofdgroep V. In deze circulaire worden de maatregel en de daaruit voortvloeiende consequenties nader toegelicht.