PAS óf IKB: Maak of wijzig je keuze vóór 1 januari 2023

Dit nieuwsbericht geldt voor iedereen die valt onder de CAO Rijk* en in 1977 of eerder geboren is én vóór 1 september 2022 al in dienst was van het Rijk. Je hebt eerder informatie ontvangen dat de PAS-regeling verdwijnt en dat het aantal IKB-uren omhoog gaat.

Beeld: ©P-Direkt

Ben je op 31 december 2022 45 jaar of ouder en was je vóór 1 september 2022 in dienst van het Rijk? Dan moet je vóór 1 januari 2023 kiezen tussen meer IKB-uren of de PAS-regeling.
Je hebt een brief gekregen in oktober 2022 waarin je werd gevraagd om een keuze te maken tussen meer IKB-uren of de PAS-regeling. Het is belangrijk dat je je keuze bevestigt in het P-Direktportaal. Daarmee is ook je keuze vastgelegd in je personeelsdossier.

Heb je een verkeerde keuze gemaakt?
Heb je per ongeluk een verkeerde keuze gemaakt? Dan biedt P-Direkt je eenmalig de mogelijkheid om hierop terug te komen. Vul nogmaals het formulier in, maar dan met de juiste keuze. Het keuzeformulier vind je in het P-Direktportaal via Verlof en werktijd > PAS > Keuzeformulier IKB- of PAS-optie.

Wat gebeurt er als je geen keuze maakt vóór 1 januari 2023?
Als je niet op tijd je keuze vastlegt, geldt automatisch:

  • de IKB-optie, als je nu nog niet deelneemt aan de PAS-regeling.
  • de PAS-optie, als je nu al wel deelneemt aan de PAS-regeling.

Als je geen keuze maakt dan zie je pas de juiste verlofrechten half januari 2023 in het P-Direktportaal. Ook wordt je keuze dan niet vastgelegd in je personeelsdossier. Heb je al een keuze gemaakt? Dan zie je vanaf begin januari de juiste verlofrechten voor 2023 en is je personeelsdossier bijgewerkt.

Ben je manager? Attendeer je medewerkers erop om hun keuze vast te leggen vóór 1 januari a.s.. Heb je medewerkers in jouw team die zelf hun keuze niet kunnen vastleggen door langdurige afwezigheid? Dien dan zo snel mogelijk een opdracht in bij P-Direkt om de juiste keuze te laten verwerken.

Maak je al gebruik van de PAS-regeling?
Maak je al gebruik van de PAS-regeling en wil je dit blijven doen? Leg je keuze nog wel vast in je P-Direktportaal.

Maak je nu gebruik van de PAS-regeling en heb je gekozen voor de IKB-optie? Denk er dan aan om je deelname aan de PAS-regeling per 1 januari 2023 te beëindigen. Je regelt dit in het P-Direktportaal via Verlof en werktijd > PAS > Beëindigen.

Hoe kan ik mijn keuze voor de IKB- of PAS-optie doorgeven?
Leg je keuze uiterlijk 31 december 2022 vast in het P-Direktportaal via Verlof en werktijd > PAS > Keuzeformulier IKB- of PAS-optie.

Meer weten over de IKB- of PAS-optie?

*Dit bericht is alleen van toepassing voor medewerkers die vallen onder de CAO-Rijk en geldt niet voor medewerkers die vallen onder de CAO Rechterlijke Macht.