Ouderschapsverlof, wat verandert er op 2 augustus 2022?

Iedereen die werkt in Nederland heeft recht op betaald ouderschapsverlof. Dat staat in de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof. Deze wet gaat in vanaf 2 augustus 2022. Medewerkers van het Rijk konden op basis van de CAO Rijk al langer gebruikmaken van betaald ouderschapsverlof. Daar komt dus nu een landelijke wet bovenop.

WIEG

De nieuwe wet in het kort
Ouders hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof dat je kunt opnemen voor de 8e verjaardag van het kind. Vanaf 2 augustus 2022 hebben beide ouders in het 1e jaar van het kind voor 9 weken van het ouderschapsverlof recht op een UWV-uitkering. Dit is 70 procent van het (maximum) dagloon. Het recht op deze UWV-uitkering geldt ook bij adoptie en pleegzorg in het 1e jaar dat het kind in het gezin is opgenomen en nog geen 8 jaar is.

Aanvullingen op de nieuwe wet vanuit CAO Rijk
In de CAO Rijk is een nieuwe regeling afgesproken om de huidige cao-regeling en de nieuwe wettelijke regeling voor betaald ouderschapsverlof samen te voegen. Dit komt op het volgende neer:

  • Je hebt nog steeds recht op betaald ouderschapsverlof voor 13 van de 26 weken.
  • Je ontvangt 100% van je maandinkomen tijdens opname van de 9 weken wettelijk betaald ouderschapsverlof.
  • Voor de resterende periode betaald ouderschapsverlof ontvang je 75% van je maandinkomen. Dit kan gaan over een periode van 4 tot 13 weken. Dit hangt af van je opname van wettelijk betaald ouderschapsverlof in het 1e levensjaar van je kind of in het 1e jaar dat een kind door adoptie of pleegzorg in je gezin is opgenomen.

Ik wil op of na 2 augustus 2022 beginnen met ouderschapsverlof opnemen
Ben je rijksambtenaar en wil je op of na 2 augustus 2022 beginnen met het opnemen van ouderschapsverlof? Dan heb je recht op 26 weken ouderschapsverlof: 13 weken betaald en 13 weken onbetaald. De doorbetalingspercentages zijn als volgt:

  • Je ontvangt 100% van je maandinkomen over de eerste 9 weken betaald ouderschapsverlof die je opneemt voor de 1e verjaardag van je kind.
  • Je ontvangt 75% van je maandinkomen over de resterende 4 weken betaald ouderschapsverlof. Dit kun je opnemen voor de 8e verjaardag van je kind.
  • Heb je minder dan 9 weken betaald ouderschapsverlof opgenomen voor de 1e verjaardag van je kind? Dan kun je de resterende weken nog opnemen tot de 8e verjaardag van je kind tegen 75% doorbetaling van je maandinkomen. Dit geldt ook na het 1e jaar dat een kind door adoptie of pleegzorg in je gezin is opgenomen.

Ik nam al ouderschapsverlof op voor 2 augustus 2022
Ben je voor 2 augustus 2022 al begonnen met het opnemen van betaald ouderschapsverlof? Dan geldt de nieuwe regeling ook voor jou voor het resterende betaald ouderschapsverlof dat je opneemt op of na 2 augustus 2022.

Meer weten?
Meer informatie over de nieuwe regeling ouderschapsverlof vind je op de pagina Betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022. In dit bericht lees je hoe de regels uit de nieuwe wet worden verwerkt in de CAO Rijk.