Een negatief verlofsaldo in 2021, wat kunt u doen?

Het einde van het kalenderjaar nadert. Bent u rijksambtenaar of medewerker van de rechtspraak? Dan kan het voorkomen dat u bij een bepaalde verlofsoort een negatief verlofsaldo heeft. Lees in dit bericht hoe u per verlofsoort waarvoor een negatief saldo is ontstaan, kunt kiezen voor een oplossing. 

Illustratie van een gezin op vakantie

Een negatief verlofsaldo in 2021, hoe is het ontstaan?

Een negatief verlofsaldo ontstaat als u meer verlofuren van een bepaalde verlofsoort heeft opgenomen dan waar u recht op had. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden: 
•    u heeft te weinig gewerkt op jaarbasis, zie de pagina ‘Min-uren’,
•    u heeft te veel verlof opgenomen en geregistreerd,
•    u heeft in het afgelopen kalenderjaar uw arbeidsduur gewijzigd of
•    u stopt met toepassing van de PAS-regeling.
 

Waar in het P-Direktportaal kunt u uw verlofsaldo checken?

U kunt op verschillende plekken in het P-Direktportaal u uw verlofsaldo teruglezen. Kijk bijvoorbeeld onder Verlof en werktijd > Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender. Ook ziet u dit terug op uw Jaaroverzicht verlof.  Of check uw personeelskaart voor bijvoorbeeld compensatieverlof als recht.
 

Een negatief compensatieverlof?

Heeft u negatieve compensatie-uren? Dan kunt u extra uren werken buiten uw reguliere rooster en het negatieve verlofsaldo aanvullen met het formulier ‘Verrekenen negatieve compensatie-uren’. Dit is beschikbaar in het P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Verrekenen negatieve compensatie-uren. Overleg voor deze oplossing vooraf met uw manager. 

Negatieve compensatie-uren die aan het eind van het jaar nog steeds bestaan, worden dit jaar nog  automatisch verrekend met de wettelijke vakantie-uren van 2022.
 

Negatieve PAS-uren?

Heeft u negatieve PAS-uren? Dan kunt deze uren extra werken en het negatieve verlofsaldo aanvullen met het formulieren ‘Aanvullen negatieve PAS-uren’. Dit is beschikbaar in het P-Direktportaal > Verlof en werktijd > PAS > Aanvullen negatieve PAS-uren.

U wijzigt uw reeds geregistreerde verlofregistratie door alsnog te kiezen voor een andere beschikbare verlofsoort.

Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en ons YouTube-kanaal!