Wettelijke vakantie-uren uit 2020 vervallen op 1 januari 2022

Heeft u in het jaar 2020 wettelijke vakantie-uren opgebouwd en heeft u die nog niet opgenomen? Dan kunt u deze uren alleen nog in 2021 opnemen. Doet u dit niet, dan vervallen deze vakantie-uren op 1 januari 2022. Dit komt door de vervaltermijn voor wettelijke vakantie-uren.

Wettelijke vakantieuren

Vervaltermijn wettelijke vakantie-uren is 1 jaar

De vervaltermijn voor de wettelijke vakantie-uren is 1 jaar. Wettelijke vakantie-uren die u in 2020 heeft opgebouwd, vervallen op 1 januari 2022. Het is alleen bij uitzondering mogelijk om de vervaltermijn te verlengen. Bijvoorbeeld als u langdurig ziek was. Op de pagina Vervaltermijnen vakantie-uren vindt u meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw manager.

Waar zie ik mijn saldo vakantie-uren?

U ziet uw saldo wettelijke vakantie-uren in het P-Direktportaal via ‘Verlof en werktijd > Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender’. En op uw Jaaroverzicht verlof in het P-Direktportaal.

Meer informatie vindt u op Rijksportaal Personeel

Meer informatie vindt u op de pagina’s Vervaltermijnen vakantie-uren en vakantie.

Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en ons YouTube-kanaal!