Betaalmoment aanvullende vergoeding woon-werkverkeer wijzigt naar december

Komt u als rijksambtenaar in aanmerking voor een aanvullende vergoeding woon-werkverkeer? Dan ontvangt u die vergoeding vanaf dit jaar niet in november maar in december. Dit is in cao-verband afgesproken tussen de vakbonden en de werkgever.

Woon-werkverkeer

P-Direkt betaalt de aanvullende vergoeding in december automatisch uit

P-Direkt betaalt de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer ieder jaar automatisch uit. U ontvangt deze vergoeding vanaf dit jaar in december. Voor de aanvullende vergoeding zet P-Direkt uw IKB-budget in. Heeft u niet genoeg IKB-budget? Dan gebruikt P-Direkt uw salaris van december voor zover dit hoger is dan het voor uw geldende minimumloon. Zorg er daarom voor dat u in december voldoende IKB-budget over heeft voor de uitbetaling van de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer. In het P-Direktportaal kunt u hiervoor een bedrag apart zetten. Hoe u dit doet, leest u hieronder.

Reserveer alvast IKB-budget in het P-Direktportaal

Reserveer alvast een deel van uw IKB-budget voor de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer. Ga in het P-Direktportaal naar Financiën en Salaris > Individueel Keuze Budget > Individueel Keuze Budget. Kies voor ‘Nieuw IKB-doel selecteren’. Kies daarna voor het reserveren van uw aanvullende vergoeding woon-werkverkeer. Het voorlopige bedrag van uw aanvullende vergoeding woon-werkverkeer vindt u in IKB en op uw personeelskaart. Reserveert u nu alvast budget? Dan heeft u aan het einde van het kalenderjaar voldoende IKB-budget over heeft voor de betaling van de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer. U kunt dit gereserveerde IKB-budget niet voor andere doelen inzetten.

Vergoeding woon-werkverkeer aanvragen of wijzigen

Half december staat de hoogte van uw aanvullende vergoeding woon-werkverkeer vast. Controleer daarom uiterlijk 12 december 2021 17.00 uur of uw vergoeding voor woon-werkverkeer klopt. Dient u uw aanvraag of wijziging na 12 december 2021 17.00 uur in? Dan wijzigt misschien de hoogte van de automatisch uitbetaalde aanvullende vergoeding. Heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u geen nabetaling. Dien daarom uw wijziging uiterlijk 12 december 2021 17.00 uur in.

Meer weten?

Meer informatie over de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer vindt u op de volgende pagina’s: