Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Is uw partner zwanger en verwacht u samen een kindje? Dan kunt u als rijksambtenaar vanaf 1 juli 2020 gebruik maken van het aanvullend geboorteverlof dankzij de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Met de WIEG kunt u als partner één week betaald geboorteverlof opnemen, daarnaast heeft u recht op maximaal 5 weken verlof na de geboorte van uw kind. Bekijk de korte animatie over het aanvullend geboorteverlof.

WIEG

Aanvragen

Het aanvragen van het aanvullend geboorteverlof kan via het P-Direktportaal. De medewerker stemt dit uiterlijk 4 weken van tevoren af met de leidinggevende.

Animatie aanvullend geboorteverlof

De animatie legt uit wat aanvullend geboorteverlof is en wie er recht op heeft.

Wet invoering extra geboorteverlof

(Beeldtitel: Aanvullend Geboorteverlof. Een animatie. Voice-over:)

LEVENDIGE MUZIEK

Uw partner is zwanger. Gefeliciteerd! Vanaf 1 juli 2020 bestaat de mogelijkheid aanvullend geboorteverlof aan te vragen dankzij de Wet invoering extra geboorteverlof.

Met de WIEG kunt u als partner één week betaald geboorteverlof opnemen en heeft u daarnaast recht op maximaal vijf weken verlof na de geboorte van uw kind.

U hebt recht op aanvullend geboorteverlof als een van de volgende situaties op u van toepassing is. Of u bent de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de moeder van het kind. Of u heeft het kind erkend. Of u woont ongehuwd samen met de moeder van het kind.

Verder heeft u een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Hoeveel verlof u krijgt, is afhankelijk van uw werktijd. Stel: u werkt 36 uur per week. Dan kunt u maximaal 180 uur aanvullend geboorteverlof aanvragen.

Wilt u dit? En wordt uw kind op of na 1 juli 2020 geboren? Dan neemt u eerst uw gewone geboorteverlof van maximaal een week op en vraagt u daarna aanvullend geboorteverlof aan.

Doe dit binnen zes maanden na de geboorte van uw kind. Dit geboorteverlof is overigens geen salaris maar een uitkering van 70 procent van het UWV.

Vraag het aanvullend geboorteverlof aan uiterlijk vier weken voordat u het in wilt laten gaan.
Als rijksambtenaar doet u dit in het P-Direktportaal.

Meer weten? Ga naar P-Direkt.nl.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: P-Direkt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt oranje met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar P-Direkt.nl.)

Meer weten?

Meer informatie over aanvullend geboorteverlof vindt u op de pagina 'Verlof bij bevalling partner'. Of bekijk de verlofregelaar van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en YouTube!