Wnra in de praktijk

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Met deze wet wordt de grondslag van de rechtspositie van rijksambtenaren hetzelfde als die van werknemers in het bedrijfsleven. Alle rijksambtenaren ontvingen hier medio november een informerende brief over.

Iedereen die op 1 januari 2020 een aanstelling heeft bij het Rijk krijgt met de Wnra te maken. Vanaf die datum is het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Een aantal regels en procedures wijzigt hierdoor. Het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) vervalt. In plaats daarvan komt er een cao Rijk.

Arbeidsvoorwaarden blijven hetzelfde

Ambtenaren behouden hun speciale status. Op het gebied van integriteit blijven bijzondere regels bestaan. Ook de arbeidsvoorwaarden wijzigen niet. Het salaris en pensioen blijven hetzelfde, net zoals individuele arbeidsvoorwaarden.

Belangrijkste wijzigingen

Momenteel werken ambtenaren op basis van een aanstelling. Per 1 januari 2020 wordt deze automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden.

Arbeidsvoorwaarden worden voortaan vastgelegd in een cao en personeelsreglementen. Samen met de vakbonden worden afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe cao Rijk gelden.

Er komt een Rijksloket Advies en Bemiddeling in Arbeidszaken (RABA). Dit loket bemiddelt en adviseert bij een geschil tussen werkgever en werknemer. Ook komt er een nieuwe rijksbrede geschillencommissie.

Tot slot wijzigen de procedures rondom het ontslagrecht. De rechtsbescherming bij ontslag blijft. Met de invoering van de Wnra wordt de rechtmatigheid van een ontslag altijd vooraf beoordeeld door het UWV of de kantonrechter.

Meer weten?

Download hier het informatieblad Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: wat betekent dit in de praktijk?

Lees hier meer over de Wnra.

Lees hier meer over de cao Rijk.