Informatieblad: Wet normalisering ambtenaren: wat betekent dit in de praktijk?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat de grondslag van de rechtspositie van rijksambtenaren hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. Lees in dit informatieblad wat dit in de praktijk betekent.