‘Privacy by Design’ waarborgt de beveiliging van persoonsgegevens bij P-Direkt

P-Direkt verzorgt de totale personeels- en salarisadministratie van bijna 130.000 rijksambtenaren. Om dit goed te kunnen uitvoeren, verwerken en beheren wij een grote collectie persoonsgegevens. Hierbij hechten wij veel belang aan de correcte toepassing van informatiebeveiliging en privacybescherming en volgen wij de eisen die de Algemene verordening Gegevensbeheer (AVG) op dit vlak aan organisaties stelt.

Dankzij het principe van Privacy by Design is de beveiliging van persoonsgegevens bij P-Direkt inmiddels een integraal onderdeel geworden van de diensten en processen.Nieuwsgierig geworden naar wat wij doen op het gebied van privacybescherming? Bekijk de video!

AVG en Privacy by Design bij P-Direkt

(Beeldtitel: Privacy. Een animatie. Op een gebouw staat P-Direkt.)

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: P-Direkt verzorgt de totale personeels- en salarisadministratie van bijna 130.000 rijksambtenaren.
Om dat goed uit te voeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.
U moet daarbij denken aan uw adresgegevens hoeveel salaris u ontvangt en uw rekeningnummer.
Wij beschermen die gegevens en geven u de controle over uw eigen gegevens.
Met technische beveiligingsmaatregelen en logische toegangsbeveiliging zorgen wij ervoor dat alleen u, geautoriseerde medewerkers van P-Direkt en bevoegde departementale functionarissen toegang hebben tot uw gegevens.
Dankzij 'privacy by design' is de beveiliging van persoonsgegevens een integraal onderdeel van onze diensten en processen.
In een zo vroeg mogelijk stadium houden we rekening met privacy.
Daarmee dwingen we technische en organisatorische maatregelen af voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Soms zijn dat hele eenvoudige ingrepen, zoals het weglaten van uw bsn.
P-Direkt deelt uw gegevens alleen met uw werkgever om juridische redenen bijvoorbeeld voor belastingen of met uw toestemming.
Wij beheren alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor onze werkzaamheden en die bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.
U kunt zelf uw gegevens inzien, laten wijzigen en eventueel laten verwijderen via het P-Direktportaal.
Kijk voor meer informatie op p-direkt.nl.
P-Direkt. Betrouwbaar en klantgericht.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: P-Direkt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeldtekst: P-Direkt. Betrouwbaar en klantgericht. p-direkt.nl.)

Meer informatie over AVG en privacy bij P-Direkt

Bent u rijksambtenaar en wilt u weten hoe P-Direkt omgaat met de eisen die de privacywet AVG aan organisaties stelt? Leest u dan verder op het Rijksbrede intranet (Rijksportaal). Hier heeft P-Direkt een pagina met veel informatie over privacy in relatie tot onze dienstverlening.

Let op! U kunt deze pagina alleen openen als u bent ingelogd op uw ‘digitale werkplek Rijk’. Kunt u niet inloggen op uw zakelijke e-mailadres en wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met P-Direkt.

Meer informatie over hoe P-Direkt werk maakt van de AVG leest u in ons nieuwsbericht ‘Privacy gewaarborgd bij P-Direkt’.