Privacy gewaarborgd bij P-Direkt

P-Direkt verwerkt en beheert een grote collectie persoonsgegevens en hecht veel belang aan de correcte toepassing van informatiebeveiliging en privacybescherming.

Pagina Privacy en AVG

P-Direkt heeft daarom op het eigen Rijksbrede intranet een pagina ingericht met daarop veel informatie over privacy in relatie tot de dienstverlening. De pagina is opgebouwd rondom de eisen die de nieuwe privacywet AVG stelt aan organisaties.

U kunt de links in dit bericht alleen openen als u bent ingelogd op uw ‘digitale werkplek Rijk’. Kunt u niet inloggen op uw zakelijke e-mailadres en wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met P-Direkt.

Inzicht in persoonlijke data

Europese regelgeving (de AVG) verplicht alle Europese bedrijven, dus ook P-Direkt, om inzicht te geven in de gegevens die ze verwerken, hoe ze eraan komen, aan wie ze gegevens doorsturen en waarom ze dat doen.

P-Direkt legt daarom alle verwerkingen vast in het verwerkingsregister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verwerkingen van de standaard dienstverlening zijn ook te vinden op de eerder genoemde intranetpagina. Daar kunt u per verwerking lezen waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken.

De wet zegt ook (art 17 lid 1 punt a AVG) dat een organisatie persoonsgegevens niet oneindig mag bewaren. P-Direkt heeft afspraken gemaakt met de departementen over bewaartermijnen en volgt hierin zoveel mogelijk wettelijke richtlijnen zoals vastgelegd in de Archiefwet. Voor ondersteunende gegevens (telefoongesprek, call registratie, et cetera) gelden verschillende bewaartermijnen met een maximum van 10 jaar voor grondslagen/verwerkingsbewijzen.

Mijn P-Direkt, zo geregeld!