Wat verandert er in mijn salaris in 2019?

Per 1 januari van het nieuwe jaar verandert uw salaris meestal. Dit jaar hebben vooral de aanpassing van de belastingtarieven voor loonheffing en verhoging van de pensioenpremies invloed op uw netto salaris. Ook ontvangt u een eenmalige uitkering deze maand.

Loonheffing

De belastingtarieven voor de loonheffing op uw salaris (inclusief vakantie-uitkering en andere incidentele beloningen) zijn aangepast.

Pensioenpremies

Het ABP verhoogt in 2019 de pensioenpremie en franchises (het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt). De verhoging geldt voor de premies ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Het maximum salaris waarboven men geen pensioen meer opbouwt, wordt verhoogd naar 107.593,00 (was in 2018: € 105.075,00).

Eenmalige uitkering

In de maand januari ontvangt u als Rijksambtenaar een eenmalige vergoeding van 450 euro bruto. Dit bedrag wordt naar rato uitbetaald. De vergoeding geldt alleen voor ambtenaren die per 1 januari 2019 in dienst zijn van het Rijk. Meer hierover is te lezen in de CAO Rijk 2018-2020.

Effecten op uw salaris

De effecten van de aanpassingen ziet u op uw loonstrook. U kunt ook zelf een salarisberekening maken in het P-Direktportaal. Zie onderstaande links voor meer informatie.

Meer informatie

Berekeningsgegevens loonheffing en pensioenpremies per 1 januari 2019
Voorbeeld salarisstrook 2019 met toelichting
Salarisstrook en jaaropgave
Uw arbeidsvoorwaarden: wat verandert er per 1 januari 2019?
Betaaldata 2019