Wijzigingen arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2019

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Voor ambtenaren van de sector Rijk wijzigingen betekent dit dat er wijzigingen zijn in de arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

Aantal te werken uren in 2019

Het aantal te werken uren op jaarbasis bij een fulltime aanstelling (gemiddeld 36 uur per week) is 1836 uren.
Lees meer

Betaaldata 2019

De betaaldata voor 2019 zijn bekend.
Lees meer

Tegemoetkoming woon-werkverkeer

Het maximumbedrag per dag en per maand voor de hoge en lage kilometervergoeding wijzigt.
Lees meer

Vergoedingen verblijfkosten binnenlandse dienstreizen

De vergoeding voor kleine uitgaven overdag is gewijzigd in 5,07 euro. Ook vergoedingen voor bijvoorbeeld lunch en logies wijzigen.
Lees meer
 

Verschuldigde bedragen bij gebruik van een dienstwoning

Bedragen die een ambtenaar verschuldigd is voor het genot van verwarming, energie en leidingwater voor een dienstwoning zijn aangepast.
Lees meer

Stagevergoedingen en pensionkosten voor stagiairs

De stagevergoedingen zijn aangepast, zoals de vergoedingen per maand.
Lees meer

Tegemoetkoming representatiekosten

De maximale vaste tegemoetkoming voor representatiekosten wijzigt.
Lees meer

Meer wijzigingen in arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2019 in de eindejaarscirculaire

Meer wijzigingen staan in de eindejaarscirculaire 'Wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2019 voor ambtenaren werkzaam in de sector Rijk'.

Zie ook:

•    Wet invoering extra geboorteverlof
•    Van werk naar werk beleid
•    Wet normalisering ambtelijke rechtspositie
•    Nationale feestdagen 2019