Governance, overleg en communicatie bij P-Direkt

De overleggen en communicatiemomenten van P-Direkt worden weergegeven in de nieuwe overleg- en communicatiekalender 2018.

Transparant verantwoorden
P-Direkt legt tijdens rijksbrede overleggen en met het publiceren van verschillende communicatieproducten verantwoording af over zijn handelen. Deze (publicatie)momenten worden weergegeven in de overleg- en communicatiekalender 2018.

Informatie voor stakeholders
Wij willen onze stakeholders en andere belangstellende graag goed informeren over de ontwikkelingen van onze dienstverlening, hoe wij onze dienstverlening beheersen, hoe we verantwoording afleggen over de behaalde resultaten en hoe er toezicht wordt gehouden.

Voorbeelden van stakeholdersgroepen die voor P-Direkt van belang zijn, zijn onze eigenaar en opdrachtgevers, HR-verantwoordelijken op de ministeries, maar ook de verantwoordelijken voor bedrijfsvoering en bijzondere gebruikersgroepen van de dienstverlening van P-Direkt, zoals P-Controllers en auditors.

Nieuwsbrief P-Direkt Update
Vier keer per jaar verstuurt P-Direkt de Update, waarmee stakeholders en andere belangstellenden worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen P-Direkt.

Ben je nog geen lid van de Update en wil je deze ontvangen? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar: communicatie@p-direkt.minbzk.nl

Volg ons ook op LinkedIn!